Styrelseledamot lämnar EcoRubs styrelse

Report this content

Tony Rönnquist har valt att avstå sin plats i styrelsen. Han är verksam i bolaget som marknadschef och äger inte aktier i bolaget och har i enlighet med ”styrelseakademins” rekommendationer valt att inte längre vara med i styrelsen.

-

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Ecorub’s affärsidé är att vara ledande i omvandling av återvunnen gummi- och plast till nya hybridprodukter med vår TPRR® teknologi.  

Vi hjälper företag på en global marknad att öka sin konkurrenskraft genom att delta i en cirkulär ekonomi.

Prenumerera

Dokument & länkar