Styrelseordförande och VD köper aktier i EcoRub

Styrelseordförande Anders Färnlöf och EcoRubs VD Susanne Stenmark har köpt aktier i bolaget. Styrelseordförandes innehav uppgår till 200 000 stycken aktier och VD:s innehav uppgår till 100 000 stycken aktier. Susanne Stenmark

CEO
susanne.stenmark@ecorub.se

EcoRub AB (publ) är ett clean-tech företag med en unik teknik i att skapa nya insatsmaterial till form- och stängsprutning. Våra material går under namnet TPRR®. (termoplastic recycled rubber) och består uteslutande av återvunnen plast och återvunnet gummi. Genom olika kombinationer får vi fram TPRR® med unika egenskaper från segt, slagtåligt till elastiskt.   

Besök oss i vår spännande vardag på Linkedin eller ta del av en närmare presentation på vår website

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar