Styrelseordförande tecknar aktier

Styrelseordförande Svante Larsson har beslutat att utnyttja alla sina vederlagsfria teckningsoptioner

Han kommer att nyttja 4 736 854  teckningsoptioner.
Vd Åke Paulsson kommer att utnyttja alla teckningsoptioner han har kvar, vilket är 300 847 st, efter att ha lånat ut 5,8 miljoner aktier till Bracknor Fund och European High Growth Opportunities Securitization Fund, som säkerheter i samband med investeringsprogram. Styrelseordförande Svante Larsson har lånat ut 2 miljoner aktier till European High Growth Opportunities Securitization Fund.
Styrelseledamoten Jens Malmgren  tecknar sig också för alla sina teckningsoptioner som är 1 260 000 st
Övriga styrelseledamöter saknar teckningsoptioner.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj  2019.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar