• news.cision.com/
  • EcoRub/
  • Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) och EcoRub AB tecknar ett inledande samarbetsavtal till ett värde av drygt 1 miljon kronor

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) och EcoRub AB tecknar ett inledande samarbetsavtal till ett värde av drygt 1 miljon kronor

Report this content

EcoRub och Svensk Däckåtervinning startar ett samarbete att under Q1 och Q2 2023 bearbeta uttjänta däck i Norrland. Bolagen har för avsikt att skapa ett hållbart och långsiktigt samarbete.

Samarbetet med Svensk Däckåtervinning är viktigt för en hållbar materialanvändning inom däckbranschen. Genom EcoRubs affärsområde EcoMould kan uttjänta bildäck användas för tillverkning av nya produkter.

Detta samarbete ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi gällande bearbetning av återvunna material. Genom Kundcirkularitet® kan förbrukade material bearbetas och bli till värdefulla råvaror. Denna cirkuläritet leder till minskade koldioxidutsläpp och en effektivare materialanvändning, säger EcoRubs VD Isac Andersson.

SDAB administrerar, utan vinstintresse det lagstadgade producentansvaret för däck i Sverige sedan 1994. Med början den 1 januari 2023 driver SDAB i egen regi, insamling och bearbetning via underleverantörer. Detta görs i syfte att ”Öka materialåtervinningen och möjliggöra ett högre värde på materialet” – säger SDAB’s VD Fredrik Ardefors. Samarbetet med EcoRub är en viktig komponent för att öka förtroendet för materialet i samhället och därigenom uppnå ökat materialvärde.

Isac Andersson

CEO

+46 913-247 80

+46 913-247 81

+46 70-399 71 07

isac.andersson@ecorub.se

EcoRub AB (publ) är ett greentech-bolag som producerar återvunna material specialdesignade för 3D-printning, gjutna produkter, gummimattor och material för konventionell tillverkning (kalandrering, form- och strängsprutning). Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. EcoRub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

EcoRub AB (publ)                                                             

Hökmark 114                                                                       

932 93  LÖVÅNGER                                                          

Hemsida: www.ecorub.se

Prenumerera