Världsunika TPRR® produkter

Report this content

EcoRub har nu registrerat sitt tredje material på REACH/Kemikalieinspektionen. Det första är ett styvt material baserat på bildäck och återvunna kapsyler från drickes flaskor. Det innehåller små mängder av träfibrer som gör att produkter ser återvunnen ut. Det andra är baserat på återvunnen EPDM och emballageplast och är ett robust elastiskt material. Det tredje baserat på bildäck och återvunna kapsyler från drickes flaskor och är ett robust och slagtåligt material lämpligt till delar till fordon.

Vi är världsunika när det gäller att omvandla gummi- och plastavfall till ett nytt hybridmaterial TPRR® som registreras på REACH. I och med omvandlingen är det tidigare avfallet nu en handelsvara och kan användas som vilket annat plastmaterial som helst.

-       Vi är världsunika. Jag känner inte till något annat företag som har omvandlat gummi- och plastavfall till en registrerad handelsvara för plastindustrin, säger Åke Paulsson, vd för EcoRub AB och Vice President i ETRA (European Tire Recyclers Association).

Vi har nu tre helt olika typer av material blandningar i vårt sortiment. Och fler är på gång!

Vi genomför en ISO-certifiering, ISO 9001 och 1400, och har byggt upp ett eget laboratorium och har med detta unika möjligheter att skapa de materialblandningar kunder behöver. I och med detta är vi en seriös leverantör av råvaror till plastindustrin.

Vi har en maskinpark som även kan tillverka färdiga plast-produkter av vårt TPRR®-material för eget bruk och till kunder.

Nu kan vi svara på marknadens utmaningar.

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):


EcoRub är ett miljöteknikföretag.

Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Ecorub’s affärsidé är att vara ledande i omvandling av återvunnen gummi- och plast till nya hybridprodukter med vår TPRR® teknologi. 

 Genom denna kan återvunnet material ges egenskaper som på vitala områden är bättre än det ursprungliga materialet.

Vi hjälper företag på en global marknad att öka sin konkurrenskraft genom att delta i en cirkulär ekonomi.

Prenumerera

Dokument & länkar