VD återfår 4 800 000 aktier

Report this content

I samband med avtalet med Bracknor Fund LTD i november 2017 lånade Åke Paulsson, via sitt privata aktiebolag Ecoborealis AB,  ut 4 800 000 aktier i Ecorub som en säkerhet till Bracknor.

Nu återlämnas dessa.

I samband med avtalet med European High Growth Opportunities Securitization Fund i oktober 2018 lånade Åke Paulsson ut 1 miljon aktier via sitt bolag Ecoborealis AB. Ulf Paulsson lånad ut 1 miljon aktier och Jens Malmgren lånade ut 2 miljoner aktier som säkerhet till EHGOSF. Dessa aktier är fortfarande utlånade.

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Ecorub’s affärsidé är att vara ledande i omvandling av återvunnen gummi- och plast till nya hybridprodukter med vår TPRR® teknologi.  

Vi hjälper företag på en global marknad att öka sin konkurrenskraft genom att delta i en cirkulär ekonomi.

Prenumerera

Dokument & länkar