Ytterligare testmaterial skickat till Italien

Report this content

Ecorub har skicka testmaterial till ett plastteknikcentrum.

Ecorub har skickat testmaterial till ett plastteknikcentrum i norra Italien som säger sig vara intresserad av att delta i det marknadsprojekt som ETRA (European Tyre Recycling Association) beslutat söka pengar till.

Teknikcentrumet bildades 1997 och har idag närmare 200 delägare och över 40 anställda. De ska mäta upp det material som användes som stoppklossar. EcoRub har naturligtvis redan mätdata på materialet men det är ingen nackdel att det bekräftas i Italien.  Det är bra att en lokal organisation i Italien kan bekräfta mätdata och det ger en bättre legitimitet till projektet.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Prenumerera

Dokument & länkar