Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2002

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2002 Ecovision visar starkt rörelseresultat trots ytterligare ett svagt år på finans-marknaden - Omsättningen för 2002 ökade med 9% till 64,4 Mkr jämfört med 59 Mkr år 2001. - Rörelseresultat 2002 var 8,6 Mkr jämfört med 9,0 år 2001. - I juni 2002 förvärvade Ecovision produkterna Stardesk och Starweb med tillhörande kundbaser från finska Sanoma-koncernen. Den finska verksamheten utvecklas som förväntat. - Verksamheten i holländska bolaget ShareCompany har utvecklats väsentligt sämre än förväntat. Värdet på Ecovisions innehav i ShareCompany skrivs därför ned med 5,2 Mkr, dvs till bolagets substansvärde. - Resultat efter finansnetto för år 2002 blev 4,6 Mkr jämfört med 10,3 Mkr år 2001. - Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 1,27 kr (5,18) - Bolaget har inga räntebärande skulder och de likvida medlen har ökat till 37,1 Mkr (35,6) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT01010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT01010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar