Ecovision visar fortsatt ökning av resultat och försäljning

Ecovision visar fortsatt ökning av resultat och försäljning - Försäljningen under perioden uppgick till 37,6 Mkr (32,0) - Rörelseresultatet uppgick till 5,6 Mkr (4,9) - Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,7 Mkr (5,4) - Ecovision levererar ny webbaserad handels- och informationstjänst till Skandiabanken för värdepappers-handel på den svenska marknaden - Vinst per aktie uppgick till 3,03 kr (2,65) För ytterligare information: Paul Östling, VD, telefon 031-683450, e-mail: paul@ecovision.se Ecovisions hemsida: www.ecovision.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/10/20040810BIT20460/wkr0010.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar