DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

Report this content

”Integrationen och de affärsmässiga möjligheterna kring uppköpet av Cavena har överträffat mina förväntningar”, Karl Thedéen, VD Edgeware

FÖRSTA KVARTALET 2019:

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 

  • Edgeware förvärvade 100% av aktierna i Cavena Image Products AB, ledande leverantör inom undertextning för 8,0 MSEK på kontant- och skuldfribasis. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET 

  • Edgeware lanserar Virtual Channel Creation-lösning som möjliggör skräddarsydd ”lean-back” TV på NAB mässan i Las Vegas.

VD:s KOMMENTARER    

Omsättningen för det första kvartalet 2019 var 53 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Efter justeringar för förvärv och valuta minskade omsättningen med 3 procent. Det första kvartalet följde i stort det vanliga säsongsmönstret under året. Det gäller glädjande nog däremot inte vårt förvärvade bolag Cavena som rapporterade en bra start på året både vad gäller omsättning och marginal. Edgewares bruttomarginal uppgick sammantaget till starka 73 procent och i kombination med fortsatt kostnadsfokus samt genomförda effektiviseringar under 2018 resulterade detta i ett rörelseresultat på -0,7 miljoner kronor trots det omsättningsmässigt relativt svaga kvartalet. 

Kvartalets försäljning i AMERICAS var stark tack vare större leveranser till vår viktigaste kund i regionen som investerade för att öka kapaciteten i sitt nät. Även APAC visade försäljningstillväxt, men från lägre nivåer. EMEA uppvisade försäljningsmässigt ett svagare kvartal, till stor del beroende på den starka försäljningen till ett antal stora kunder i EMEA under kvartal fyra 2018.

Vi ser fortsatta möjligheter kring CDN-affären. Antalet användare av nya TV-tjänster ökar till exempel tjänster som ”time-shift” och möjligheten att konsumera TV-tjänster på olika typer av terminaler. Vår CDN-lösning är dessutom världsledande och vi har goda referenser från många stora kunder. Vi ser framför allt möjligheter utanför Europa där marknadstillväxten är störst.  Vår starka utveckling i LATAM är ett bevis på detta. Däremot är utvecklingen för våra stora CDN kunder i EMEA mer svårbedömd efter några år av relativt höga investeringsnivåer.

För att bredda vår produktportfölj samt skapa ett mer attraktivt erbjudande för våra kunder har vi under kvartalet ökat vårt fokus på innovation och framtagande av prototyper.

Vi ser redan nu att förvärvet av Cavena har haft en positiv effekt genom att det har skapat dialog med nya kunder och vi tror därför fortsatt på förvärv som ett komplement till egen produktutveckling. När det gäller vår egen produktutveckling mot den här kundgruppen har vi fortsatt stort fokus på vår origin-lösning med unika funktioner kring ”dynamic ad insertion”, undertextning samt ”Virtual Channel Creation”. I början på innevarande kvartal kommer vi att lansera vår origin-lösning som en molntjänst via Amazon Web Services, vilket blir en viktig milstolpe på resan mot att skapa en ny typ av mjukvaruaffär.

Under kvartalet fick vi en mindre men strategiskt viktig affär på just origin med en nordisk broadcaster. Den här kunden ligger långt framme, har en modern plattform och använder molnbaserad teknologi för att vara snabba, flexibla och kunna fokusera på affären snarare än operationella aspekter. Kombinationen av funktioner för personanpassad reklam samt att våra produkter passar för molnbaserade lösningar, var avgörande för deras leverantörsval. Vi ser detta som en bekräftelse på att vi har valt rätt väg.

Sammanfattningsvis följer kvartalet säsongsvariationer från tidigare år med en relativt låg omsättning. Förvärvet av Cavena utvecklas positivt, vi har tagit en ny viktig kund inom broadcastingsegmentet samt tagit en viktig CDN-affär i AMERICAS. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utöka vår produktportfölj samt att bearbeta nya kunder.

Karl Thedéen
VD Edgeware

Klockan 10.00 25 april 2019 håller bolaget en websänd telefonkonferens där VD Karl Thedéen presenterar rapporten tillsammans med CFO Annika Norin.

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer:

SE: +46856642692

UK: +443333009263

US: +18338230590

Det går också att följa och lyssna på presentationen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/edgeware-q1-2019

Kontakt:                             Annika Norin, CFO

                                           Tel: +46708856774, E-mail: annika.norin@edgeware.tv 

Denna information är insiderinformation som Edgeware AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07.30.

Om Edgeware

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger en fantastisk tittarupplevelse och ger kunderna kontroll över sitt innehåll. Edgeware har fler än 200 kunder och har huvudkontor i Stockholm och personal spritt över Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika.

För mer information besök https://corporate.edgeware.tv 

Edgeware – Let’s make TV amazing again!

Media

Media

Dokument & länkar