DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

Report this content

”Bolaget är på en förändringsresa och den lyckade lanseringen av vår nya produkt Streampilot var en viktig station på denna resa”, Karl Thedéen, VD Edgeware

TREDJE KVARTALET 2019:

 • Nettoomsättning 43,1 MSEK (54,5), en minskning med -21,0 procent.
 • Nettoomsättning 40,5 MSEK (54,5), exkluderat nyförvärvade Cavena Image Products AB, en minskning med -25,7 procent.
 • Bruttoresultat 28,8 MSEK (39,0), motsvarande en bruttomarginal på 66,9 procent (71,7).
 • Bruttoresultat 27,2 MSEK (39,0), exkluderat nyförvärvade Cavena Image Products AB motsvarande en bruttomarginal på 67,1 procent (71,7).
 • Rörelseresultat (EBIT) -3,6 MSEK (3,0), motsvarande en rörelsemarginal på -8,4 procent (5,5).
 • Periodens resultat -2,4 MSEK (3,3).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,9 MSEK (13,0)
 • Periodens kassaflöde 2,0 MSEK (7,0).

JANUARI-SEPTEMBER 2019:

 • Nettoomsättning 126,9 MSEK (152,9), en minskning med -17,0 procent.
 • Nettoomsättning 116,4 MSEK (152,9), exkluderat nyförvärvade Cavena Image Products AB, en minskning med -23,9 procent.
 • Bruttoresultat 85,6 MSEK (103,6), motsvarande en bruttomarginal på 67,4 procent (67,8).
 • Bruttoresultat 76,4 MSEK (103,6), exkluderat nyförvärvade Cavena Image Products AB motsvarande en bruttomarginal på 65,6 procent (67,8).
 • Rörelseresultat (EBIT) -25,6 MSEK (-23,7), motsvarande en rörelsemarginal på -20,3 procent (-15,5).
 • Periodens resultat -18,4 MSEK (-17,2).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,9 MSEK (-8,8).
 • Periodens kassaflöde -18,6 (-21,6) Detta inkluderar kassaflödeseffekten hänförlig till förvärvet av Cavena Image Products AB om - 9,1 MSEK *.

viktiga händelser TREDJE kvartalet

 • Edgeware lanserade StreamPilot för unik multi-CDN-kontroll.
 • Edgewares kund GO transformerar TV-tittandet i Malta med Edgewares teknologi.

VD:s KOMMENTARER    

Omsättningen för de tredje kvartalet blev sammantaget 43 miljoner kronor, vilket är 21 procent lägre än motsvarande kvartal föregående år. Minskningen beror framförallt på en nedgång i Latinamerika där vår affär typiskt beror mycket på intäkter från ett fåtal kunder. Den nedgång i vår CDN-affär med telekomoperatörer i Västeruopa som vi för närvarande upplever och som vi har berättat om tidigare, har dock fortsatt att påverka oss och vi har haft en fortsatt låg orderingång från dessa kunder i kvartalet. Vår bruttomarginal påverkas delvis negativt av en lägre omsättningen och blev i kvartalet 67 procent. Det samlade rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor.

För CDN-affären ser vi fortsatta tillväxtmöjligheter både i Kina, där vi fokuserar på möjligheter hos nya kabeloperatörskunder och i Latinamerika där vi har en stor viktig referenskund. Vi har även sett en positiv utveckling vad gäller våra tjänsteintäkter som för delåret uppgår till 19 miljoner kronor. Vi har under kvartalet även informerat om att en av våra befintliga kunder, Maltesiska Go, med hjälp av våra CDN- och Origin-produkter nu kan erbjuda sina abonnenter en flexibel TV-upplevelse på både smarta telefoner, läsplattor och datorer i tillägg till den tv-tjänst som levereras via en set-top box till TV-apparater i hemmet. Jag ser motsvarande affärsmöjlighet hos många andra befintliga kunder. Förvärvade Cavena har en stabil utveckling och ökar försäljningen jämfört med föregående år.

En viktig händelse i kvartalet var lanseringen av vår nya StreamPilot-plattform som vi genomförde på branschmässan IBC i Amsterdam. StreamPilot gör det möjligt för kunder att övervaka, styra och optimera leveransen av strömmad video över flera olika CDN-nät i realtid, något som i dagsläget är svårt men helt nödvändigt för att kunna leverera en högkvalitativ användarupplevelse. Vår plattform är unik eftersom den är helt oberoende av CDN-näten och inte kräver förändringar i den programvara som är installerad i mobilen, iPaden eller i TVn. Vi hade möten med fler än 100 företag i vår monter på IBC som bekräftade att StreamPilot adresserar ett stort problem och möjliggör nya intäkter från både våra befintliga och potentiella nya kunder. Genom StreamPilot breddar vi dessutom vårt molnbaserade erbjudande, Edgeware Cloud Service, utöver de tidigare lanserade produkterna inom origin-lösningen.

Satsningen på molnbaserade tjänster är en central del för oss. Molnbaserade tjänster lämpar sig särskilt väl för kunder inom broadcaster-segmentet och ger oss samtidigt möjligheten att öka vår andel återkommande intäkter. Under det fjärde kvartalet kommer vi att genomföra pilotprojekt av StreamPilot som, om de faller väl ut, kan konverteras till kundorder under första halvan nästa år.

Jag förväntar mig att de låga affärsvolymerna för våra stora kunder i Västeuropa kommer att bestå även in i kvartal fyra 2019. Abonnenttillväxten i de här näten är begränsad och användandet av nya tjänster som tex ”time-shift” ökar inte markant, vilket sammantaget innebär att det inte finns ett stort behov av investeringar i utökad kapacitet. Det finns dock ett antal händelser nästa år som kan förändra marknadssituationen. Vi har europamästerskapet i fotboll, Olympiska spelen i Tokyo samt ett allmänt ökat fokus på video i 4k-kvalitet. Det här är händelser som tidigare har drivit investeringar men det är fortfarande för tidigt att se hur det påverkar våra affärer under 2020.

Sammanfattningsvis befinner sig Edgeware i en stor affärsmässig förändringsprocess. Vi har en signifikant affär som har minskat samtidigt som vi ser nya affärsmöjligheter för CDN-affären på tillväxtmarknader, inom tjänster och för nya produkter mot både nya och befintliga kunder. Vi kommer fortsatt att ha ett starkt kostnadsfokus samt styra över och frigöra resurser för att investera i nya produkter och nya affärer. I kvartalet har vi exempelvis omstrukturerat vår sälj- och marknadsorganisation och knutit regionerna närmare ledningen, anställt en dedikerad affärsutvecklingsresurs mot broadcasters och fokuserat marknadsföringen på säljstödjande aktiviteter. Även om jag inte ser en förbättring av den europeiska CDN-affären i närtid skapar vår stadiga progress inom våra nya områden mycket positiv energi i bolaget och framförallt i dialogen med kunderna. De nya affärerna och det nya arbetssättet växer fram och tar form och basen för de återkommande intäkterna har börjat byggas.

Karl Thedéen
VD Edgeware

Kontakt:                             Annika Norin, CFO

                                           Tel: +46708856774, E-mail: annika.norin@edgeware.tv 

Denna information är insiderinformation som Edgeware AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Edgeware AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 07.30.

Om Edgeware

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger en fantastisk tittarupplevelse och ger kunderna kontroll över sitt innehåll. Edgeware har fler än 200 kunder och har huvudkontor i Stockholm och personal spritt över Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika.

För mer information besök https://corporate.edgeware.tv 

Edgeware – Let’s make TV amazing again!

Media

Media

Dokument & länkar