DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2018

Report this content

”Ett Q3 med lönsamhet och positivt kassaflöde tillsammans med stort intresse för våra nya produkter är viktiga milstolpar mot lönsam tillväxt.” Karl Thedéen, VD Edgeware

TREDJE KVARTALET 2018:

 • Nettoomsättning 54,5 MSEK (59,6), en minskning med 8,6 procent.
 • Bruttoresultat 39,0 MSEK (45,1), motsvarande en bruttomarginal på 71,7 procent (75,7).
 • Rörelseresultat (EBIT) 3,0 MSEK (6,0), motsvarande en rörelsemarginal på 5,5 procent (10,1).
 • Periodens resultat 3,3 MSEK (4,0).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,0 MSEK (-14,1).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning 0,1 kr per aktie (0,1).

JANUARI-SEPTEMBER 2018:

 • Nettoomsättning 152,9 MSEK (168,5), en minskning med 9,3 procent.
 • Bruttoresultat 103,6 MSEK (125,8), motsvarande en bruttomarginal på 67,8 procent (74,7).
 • Rörelseresultat (EBIT) -23,7 MSEK (6,1), motsvarande en rörelsemarginal på -15,5 procent (3,6).
 • Periodens resultat -17,2 MSEK (4,2).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,8 MSEK (-18,6).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning -0,6 kr per aktie (0,1).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 

 • Stor order från Televisa i Latinamerika.
 • Edgeware lanserade containerbaserad TV-leveransplattform för installation i molnet.
 • Stort intresse från broadcasters och OTT-aktörer för Edgewares nya produkter vid IBC-mässan i Amsterdam.
 • Edgeware registrerade eget dotterbolag i Hong Kong.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET 

 • Viktig mjukvaruaffär med Com Hem erhölls efter kvartalet slut.

VD:s KOMMENTARER    

Det är med stor tillfredställelse jag konstaterar att vi nu har levererat ett tredje kvartal med positivt resultat och kassaflöde, en bra kvittens på att vårt åtgärdsprogram har haft effekt och ett viktigt steg i rätt riktning. Nettoomsättningen för årets tredje kvartal blev 55 miljoner kronor, vilket är något lägre än det starka tredje kvartalet 2017. Vår bruttomarginal hamnade på 72 procent vilket är i den övre delen av det intervall på 65-75 procent som vi har levererat historiskt.

Kvartalets stora utropstecken var vår starka tillväxt i Latinamerika där en större nätutbyggnad hos Televisa i Mexico gav ett stort bidrag till omsättningen i regionen. Vi fick under kvartalet även order från två nya kunder i Latinamerika och Europa. Omsättningen i Asien var låg men vi ser med fortsatt stort intresse på regionen och har under kvartalet etablerat ett eget bolag i Hongkong. När det gäller våra stora kunder har det sammantaget varit relativt stabilt och de har under årets första tre kvartal bidragit med ungefär samma omsättningsnivåer som de gjorde under motsvarande period föregående år. Vi har under kvartalet även fortsatt vårt arbete att öka effektiviteten i vår marknadsbearbetning samt skapa samarbeten med olika partners för att på det sättet öka inflödet av nya möjligheter.

Under kvartalet annonserade vi, på branschmässan IBC, våra första containerbaserade mjukvarulösningar anpassade för cloudarkitekturer för OTT-aktörer, ”broadcasters” och traditionella operatörer. För att öka tydligheten i vårt erbjudande marknadsför vi våra produkter under rubrikerna “Amazing viewing experience”, “Deploy at scale” och “Capitalize your content”, tre faktorer som vi vet är kritiska för våra kunder. Tack vare vår nya Origin och övriga nya mjukvarulösningar kunde vi för första gången presentera lösningar även för de kunder som inte äger egna nät, som till exempel ”broadcasters”. Vår demonstration av Ad Enabler, som ingår i Origin och erbjuder personanpassad reklam, genererade särskilt stort intresse. Bland annat beroende på att vi är först med att kunna erbjuda stöd för Android-klienter i denna kritiska applikation. Det stora intresse som “broadcasters” och OTT-aktörer visade för våra nya produkter var för mig ett tydligt kvitto på att vi har expanderat vår adresserbara marknad, helt i linje med vår strategi. I förlängningen ser vi också nya möjligheter genom att erbjuda programvaran som en mjukvarutjänst via publika molntjänstebolag, eller “SaaS” (Software as a Service). För att möta den efterfrågan vi ser kring Origin och SaaS driver vi nu detta som ett projekt i syfte att kunna erbjuda Origin som en molntjänst under första halvan av 2019. Vi ser stora operationella och kommersiella fördelar som kortare säljcykler och repetitiva intäkter för en sådan molnbaserad affärsmodell.

Under kvartalet har ett stort antal projekt, där våra mjukvarulösningar utvärderats och testats, startat upp hos kunder i alla regioner. Vi har efter kvartalets utgång även blivit ombedda att demonstrera vår containerbaserade cloudlösning via Amazon Web Services på mässan Inter BEE, Tokyo, i november. Sist men inte minst, känns det också fantastiskt roligt att vi i samband med dagens rapport har kunnat annonsera en viktig mjukvaruaffär i och med ordern från svenska Com Hem.

Vi fortsätter nu att arbeta med de åtgärder som är nödvändiga för att komma tillbaka till lönsam tillväxt. Vi breddar vår affär med nya mjukvarubaserade produkter, bearbetar nya typer av kunder, ökar våra aktiviteter utanför Europa och sänker våra kostnader inom vissa områden för att möjliggöra expansion där vi ser nya affärsmöjligheter Jag är ännu inte nöjd med vårt finansiella resultat men jag ser tydliga tecken på att våra åtgärder har gett resultat och att vi därmed är på rätt väg.

Karl Thedéen
VD Edgeware

Kontakt:                              Steeve Fuhr, CFO

                                           Tel: +46702177512, E-mail: steeve.fuhr@edgeware.tv 

Denna information är insiderinformation som Edgeware AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 07.30.

Klockan 10.00 9 november 2018 håller bolaget en websänd telefonkonferens där VD Karl Thedéen presenterar rapporten tillsammans med CFO Steeve Fuhr.

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer:

SE: +46856642662

UK: +442030089802

US: +18557532235

Det går också att följa och lyssna på presentationen på följande webblänk:https://tv.streamfabriken.com/edgeware-q3-2018

Om Edgeware

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger en fantastisk tittarupplevelse och ger kunderna kontroll över sitt innehåll. Edgeware har fler än 200 kunder och har huvudkontor i Stockholm och personal i 11 länder spritt över Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika.

För mer information besök https://corporate.edgeware.tv 

Edgeware – Let’s make TV amazing again!

Media

Media

Dokument & länkar