Edgeware förvärvar Cavena Image Products AB, ledande leverantör inom undertextning

Stockholm, Sverige - 11 januari 2019 - Edgeware meddelar idag att det kommer att förvärva Cavena Image Products AB, ledande leverantör inom undertextning. Förvärvet breddar Edgewares erbjudande till "broadcasters" och innehållsägare genom att addera möjligheten att skapa undertexter för att komplettera Edgewares origin-lösning.  

Cavena har under mer än 20 år framgångsrikt levererat lösningar till TV-sändningsmarknaden och är en marknadsledare inom undertextning. Cavenas kunder inkluderar bland annat Sky, Canal+ och HBO Asien. Genom att integrera undertextningsteknologi in i Edgewares originlösning möjliggörs för TV-sändningsbolag att bygga ett mer avancerat orginsystem för personifierad reklam med support för olika plattformar och automatiserad undertextningsprocess.

"Vårt växande antal broadcastkunder kräver högsta kvalitet av sina OTT-tjänster. Vi samverkar redan med Cavenas system i några av våra största installationer, till exempel myTV SUPER i Hong Kong”, säger Karl Thedéen, VD på Edgeware. "Det är därför logiskt för oss att erbjuda en mer integrerad lösning för dessa kunder och vidareutveckla vår origin-lösning som genererar ett stort intresse. Det ger oss också möjlighet att introducera vår respektive teknik till varandras kunder. "

Cavenas teknologi leverera högkvalitativ undertextning till alla skärmstorlekar till alla kunder och i alla olika text format. Den använder optisk teckenigenkänning för att konvertera undertexter från bild till textformat, vilket ger en mycket högre kvalitetsupplevelse för OTT-användare. Systemet kan också omvandla olika undertextformat inom millisekunder, och skala för att stödja hundratals olika kanaler. Den Cavena-genererade texten skickas sedan vidare till Edgeware's TV Repackager-system, för att skapa störningsfritt OTT-innehåll. Den kombinerade lösningen stöder alla språk, inklusive mer komplexa asiatiska teckenuppsättningar.

"Undertextning är en viktig del av dagens tv-tjänster och förbättrar tillgängligheten av värdefullt innehåll" säger Henrik Moberg, VD på Cavena Image Products AB. "Eftersom allt mer TV upplevs online, måste våra nuvarande och tilltänkta kunder optimera undertextning för att erbjuda en högkvalitativ OTT-upplevelse. Tillsammans med Edgeware kan vi integrera vår teknik i en bredare origin-lösning som har skräddarsytts för dagens online-tv-leverans. "

Edgeware förvärvar 100% av aktierna i Cavena Image Products AB för 8 miljoner kronor på kontant- och skuldfri basis. Förvärvet kommer enbart att ha en mindre inverkan på Edgewares prognostiserade intäkter och lönsamhet 2019, men kommer att ha en mer strategisk effekt på längre sikt genom ett breddat erbjudande för broadcasters och innehållsägares OTT-tjänster. Edgeware förväntar sig också att dra nytta av vissa operativa synergier mellan de två bolagen som båda är baserade i Stockholm, Sverige.

Förvärvet förväntas att avslutas under första kvartalet 2019. Mer information kommer ges i samband med presentationen av bokslutskommunikén 2018, som hålls den 1 februari 2019.

Kontakt:                            Annika Norin, CFO

                                           Tel: +46708856774, E-mail: annika.norin@edgeware.tv 

Denna information är insiderinformation som Edgeware AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2019 kl. 12:30 CET.

Om Edgeware

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger en fantastisk tittarupplevelse och ger kunderna kontroll över sitt innehåll. Edgeware har fler än 200 kunder och har huvudkontor i Stockholm och personal i 11 länder spritt över Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika.

För mer information besök https://corporate.edgeware.tv 

Edgeware – Let’s make TV amazing again!


Om Cavena


Cavena erbjuder lösningar och mjukvara för att förbereda, hantera och överföra undertexter.
För mera information besök www.cavena.comOm oss

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Prenumerera

Dokument & länkar