Edgeware publicerar preliminärt resultat för Q2 2017

Baserat på preliminära beräkningar kommer Edgewares försäljning för det andra kvartalet 2017 att uppgå till cirka 40 mkr jämfört med 51,5 mkr för motsvarande period 2016. EBIT för andra kvartalet förväntas därför minska till cirka -13 mkr.

Försäljningsminskningen beror framförallt på tre faktorer; som tidigare kommunicerats säljer Edgeware till telefoni- och tjänsteoperatörer vars återkommande köp kan variera mellan olika kvartal och har så gjort historiskt. Under Q2 erhölls färre ordrar av dessa kunder än under motsvarande period 2016. För det andra, under kvartalet började bolagets nya flaggskeppsprodukt, TV-servern 4080 som vänder sig till det växande OTT-segmentet, att produceras med en större order. Eftersom produktionen var i sitt uppstartsskede kunde endast halva ordern levereras och därmed intäktsföras. Resterande del levereras i det tredje kvartalet. För det tredje tenderar det andra kvartalet att vara ett säsongsmässigt svagt kvartal för Edgeware. I år saknas dessutom stora TV-sända evenemang som OS eller fotbolls-EM, vilket tidigare år har drivit efterfrågan. 

- Vi är naturligtvis besvikna över Q2-resultatet, men samtidigt är vi fortsatt trygga med vår affärsmodell och med de finansiella mål som vi presenterade i samband med vår börsnotering, det vill säga en tillväxt på 20 procent och en EBIT-marginal på 15 procent på medellång sikt, säger Joachim Roos, Vd för Edgeware.

Den fullständiga halvårsrapporten för Edgeware publiceras enligt plan den 3:e augusti kl 07.30. En telefonkonferens kommer att hållas kl 10.00 samma dag.

IR Manager Edgeware, gunilla.wikman@edgeware.tv eller på tel +46707638125

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer verktyg som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster i stor skala till låga kostnader. Edgewares teknologi skapar kontroll, information om användarbeteende samt fantastiska tittarupplevelser. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2016 en omsättning på 252 miljoner kronor. Edgeware har huvudkontor i Stockholm samt dotterbolag i USA och kontor i Hong Kong. Dessutom har Edgeware personal inom försäljning och tekniskt säljstöd på flera platser i Europa, Asien och Nord- och Latinamerika. För mer information besök www.corporate.edgeware.tv. 

Dokument & länkar