Preliminärt resultat för Edgeware Q4 2017

Edgewares nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2017 kommer att uppgå till ca 68 mkr (85), vilket betyder att summan för helåret blir ca 237 mkr (252).

Rörelseresultatet beräknas uppgå till ca 6 mkr (10) för kvartalet, vilket betyder att helårsresultatet blir ca 12 mkr (19). Bruttomarginalen I kvartalet uppgick till ca 74 %. Dessa preliminära siffror är ännu inte reviderade. 

“Vår försäljning det fjärde kvartalet 2017 har inte utvecklats på det sätt vi förväntat oss givet tidigare års säsongsmässighet och fördelning mellan kvartalen, förklarar Joachim Roos, VD för Edgeware. Det är framförallt lägre försäljning till några av våra största kunder som förklarar detta. Dessutom har vi generellt sett lägre nivåer av sk årsskiftesflöden än tidigare år.

Vi har haft en fin tillväxt i regionen APAC, medan försäljningen i delar av AMERICAS var under förväntan och även i EMEA var försäljningen lägre än föregående år. Vi behöver göra en översyn över hur vi säljer på olika marknader och säkerställa att våra investeringar i ökad säljkapacitet verkligen ger resultat. Våra produkter är konkurrenskraftiga och de nya lösningar vi utvecklat har mottagits väl av både existerande och nya kunder.

Vi har fortsatt en stark tilltro till den underliggande tillväxten i TV- och videomarknaden. Vi är också trygga med att vi ska kunna dra nytta av marknadstillväxten eftersom vi har konkurrenskraftiga produkter och hälsosamma bruttomarginaler.”

Den fullständiga Q4-och bokslutsrapporten kommer att publiceras den 12 februari vilket är några dagar tidigare än vi tidigare meddelat.

Imorgon fredag, den 12 januari klockan 10.00 svensk tid hålls en telefonkonferens då VD Joachim Roos och CFO Steeve Fuhr kommer att svara på frågor relaterat till detta meddelande.

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/2018-01-12-press-conference

Telefonnummer att ringa in på: +46856642662

Denna information är sådan som Edgeware AB är skyldig att publicera enligt MAR, Market Abuse Regulation Act, EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2018 kl. 20.00. 

Kontakt: Gunilla Wikman, Investor Relations Manager

Tel: +46707638125, E-mail: gunilla.wikman@edgeware.tv

Om Edgeware

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer produkter som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger innehållsleverantörerna kontroll och information om användarbeteende samtidigt som deras kunder får fantastiska tittarupplevelser. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2016 en omsättning på 252 miljoner kronor. Edgeware har huvudkontor i Stockholm samt dotterbolag i USA och kontor i Hong Kong och Mexiko. Dessutom har Edgeware säljare och tekniskt säljstöd på flera platser i Europa, Asien och Nord- ochLatinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv.

Om oss

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Prenumerera

Dokument & länkar