EDS tecknar kontrakt med Sign On

EDS tecknar kontrakt med Sign On EDS har tecknat ett fyraårigt kontrakt med Sign On avseende drift av Sign On:s databaser och webblösningar. Avtalet innebär att EDS kommer att sköta driften av databaser och webblösningar för Sign On, bland annat Sign On:s blanketthotell, nationella och internationella blankettarkiv och de servrar som hanterar programvaran FormPipe. - Sign On har ett stort antal kommuner och myndigheter som kunder. Avtalet innebär att vi ökar vår exponering på för EDS nya marknader i Skandinavien, säger Kaj Green, VD för EDS Sverige. Det är stor efterfrågan på lösningar för säker dokumenthantering via Internet. - När allt fler företag, kommuner och myndigheter erbjuder och tar emot dokument via Internet ökar behovet av att ha betrodda partners som sköter kommunikationen, säger Bosse Falgard, VD för Sign On. EDS är en perfekt partner för driften av de viktiga servrar som dekrypterar dokument och verifierar och identifierar enskilda användare. - Sign On överlåter driften till EDS för att vi helt skall kunna koncentrera oss på produktutveckling, försäljning av våra elektroniska blankettlösningar och marknadsföring av vår programvara FormPipe till stora företag och myndigheter i Europa, avslutar Bosse Falgard. Genom kontraktet fördjupas det samarbete som företagen inledde när EDS tidigare köpte rätten att använda Sign On:s programvara FormPipe för ett antal utvalda kunder. För ytterligare information, vänligen kontakta: Kaj Green Bosse Falgard Verkställande direktör EDS Verkställande direktör Sign On Sweden AB Tel: 08-555 290 Tel: 08-619 18 90 Mobil: 070-946 05 68 Mobil: 070-349 18 80 e-post: bosse.falgard@signon.se e-post: kaj.green@eds.com Anna Plyhr Andreas Halvarsson Informationschef EDS Sweden AB Vice VD Sign On Tel: 08-619 14 58 Tel: 08-555 290 07 Mobil: 070-602 66 25 Mobil: 070-545 95 95 e-post: anna.plyhr@eds.com e-post: andreas.halvarsson@signon.se Om EDS EDS är världens näst största IT-företag med 130 000 anställda i 58 länder. I Norden är EDS representerat av 1500 medarbetare, varav 1200 i Sverige. EDS erbjuder affärs- och IT-lösningar som ökar produktiviteten, tillväxten och lönsamheten och som därmed gör våra kunder mer konkurrenskraftiga i den digitala ekonomin. I Sverige arbetar vi bl a med SKF, KF, Saab Automobile, OKQ8, Preem, Riksbyggen och Posten. EDS omsatte år 2000 drygt 19,2 miljarder US dollar. EDS är noterat på New York Stock Exchange och London Stock Exchange. http://www.eds.se Om Sign On Sign On AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Bolaget har ca 70 anställda, har producerat och sålt abonnemang för elektroniska blanketter sedan 1996, och har utvecklat programvaran FormPipe som bolaget äger. Sign On är svensk agent för SignForm, en Internetbaserad databas för alla typer av blanketter och formulär som myndigheter, företag och privatpersoner har behov av. http://www.signon.se Om FormPipe FormPipe är en programvara utvecklad av Sign On. Programvaran kan användas i kombination med Word, Acrobat PDF, HTML, XML och andra dokumentformat för att sända ifyllda elektroniska blanketter till mottagaren direkt över Internet. Överföringen sker med en enda knapptryckning inifrån dokumentet. På vägen mellan avsändare och mottagare mellanlandar dokumentet i FormPipe Notariatserver. En server som tar emot filer, dekrypterar data, tidsstämplar samt verifierar signaturer och certifikat. FormPipe stöder både mjuka och hårda certifikat såsom smarta kort. FormPipe-systemet är säkert eftersom det utnyttjar PKI (Public Key Infrastructure) - en teknik som säkerställer identifiering, signering och kryptering vid överföring av dokument över Internet. Detta gör att dokument som sänds med FormPipes högsta säkerhetsinställning är juridiskt bindande. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00240/bit0001.pdf

Om oss

EDS (NYSE:EDS) är ett ledande globalt tjänsteföretag inom teknologisektorn som levererar affärslösningar till sina kunder. EDS introducerade IT outsourcing för mer än 40 år sedan. Idag erbjuder EDS en bred produktportfölj med informationsteknologi- och business process outsourcingtjänster till kunder inom tillverkningsindustrin, finanssektorn, hälso- och sjukvård, kommunikation, energi, transportsektorn, konsumentprodukter och till den offentliga sektorn världen runt. 2006 hade EDS en omsättning om 21,3 miljarder USD. Mer information finns på eds.se och eds.com.

Dokument & länkar