Delårsrapport januari-september 2003

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2003 · Nettoomsättningen under perioden januari-september uppgick till MSEK 17,4 (3,5). Ökningen av koncernens intäkter förklaras främst av att intäkterna för i år även inkluderar det under slutet av föregående år förvärvade dotterbolaget Factum Electronics AB. · Resultatet efter finansnetto för niomånadersperioden förbättrades med drygt 30 miljoner kronor och uppgick till MSEK -4,8 (- 35,0) eller SEK -0,09 (-0,64) per aktie. · Försäljningen var mycket svag under det tredje kvartalet och nettoomsättningen uppgick till MSEK 2,7 (1,0). · Resultatet efter finansnetto för det tredje kvartalet förbättrades med 8 miljoner kronor och uppgick till MSEK -2.0 (-10.0). · Likvida medel vid periodens utgång uppgick till MSEK 112,7 (vid årsskiftet 121,8) eller SEK 2,05 (2,22) per aktie. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till MSEK 106,5 (vid årsskiftet 111,0) eller SEK 1,94 (2,02) per aktie. För ytterligare information, vänligen kontakta Hans Runesten, Verkställande Direktör, +46 (0)8 564 605 50 alt +46 (0)702 80 26 26, Krister Moberger, Finanschef, +46 (0)8 564 605 50 alt +46 (0)8 564 611 02 eller besök bolagets hemsida: www.effnet.com Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Nästa rapport är Bokslutskommunikén 2003 som släpps 30 januari 2004. Effnet Group AB (publ), organisationsnummer 556520-0028, har sitt säte i Stockholm. Adress: Box 15040, SE-167 15 Bromma. Telefon: +46 (0)8 564 605 50. Bolagets aktie är sedan i april 1999 noterad på Nya Marknaden och aktien handlas via Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00170/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar