Effnet tecknar avtal med Interdigital

Report this content

Effnet tecknar avtal med InterDigital Communications avseende IP Header Compression InterDigital Communications Corporation (NASDAQ: IDCC) har valt Effnets produkt för IP Header Compression (IPHC) för integration med InterDigitals FDD protokollstack. Detta är ett led i ansträngningarna att öka effektviteten vid överföring av IP trafik i trådlösa nätverk och därigenom minska operatörernas kostnader för mobila IP tjänster. InterDigitals FDD mjukvara för mobila terminaler är konstruerad för att dra fördel av konvergensen mellan IP-baserat Internet och trådlösa länkteknologier genom att använda Effnet IPHC. "InterDigital är erkänt ledande på utveckling av teknologi som möjliggör mobil datakommunikation över trådlåsa nät" säger Tony Bowden, InterDigitals Senior Director, Software Product Management. "Vårt val av programvaran Effnet IPHC är en del i vår produktutvecklingsstrategi för vår UMTS/FDD protokollstack, som vi tror kommer att påtagligt gynna våra kunder och operatörer". "När InterDigital letade efter den mest kvalificerade programvaran för Header Compression till version 3 av sin UMTS protokollstack, vände de sig till Effnet som är marknadsledare inom Header Compression teknologi" säger Michael Stipe, Effnets chef för försäljning och marknad i USA. "Vi är utomordentligt nöjda med vårt nya partnerskap med InterDigital, som kommer att gynna båda bolagens framtida försäljning på marknaden för mobil kommunikation". Header Compression minskar storleken på IP paketets huvud genom att tillfälligt ta bort eller minska protokollfält när paket sänds över länken. Med Header Compression kan mer användardata överföras under en given tid. Header Compression betyder även snabbare och mer tillförlitlig överföring samt lägre kostnad för mobila tjänster, både för operatörerna och deras kunder. Effnet IPHC är en mjukvaruimplementation av IETF RFC 2507, levererad som en ANSI C referens implementation, som är testad på Sparc (Solaris), x86 (Linux), och ARM7 och enkelt kan anpassas till andra plattformar. Effnet IPHC kan även levereras med en testmiljö, Effnet HCSim, för att säkerställa funktionaliteten vid integrering i kundens miljö. InterDigitals FDD Layer 2/3 protokollstack, konstruerad för portabilitet, kan integreras i ett flertal implementationer av det fysiska lagret (Layer 1). Dessutom fungerar den som en central kommunikationsenhet för ett stort antal mobila 3G terminaler och tjänster. Den kompletta UMTS FDD protokollstacken är konstruerad för att kunna köras på samtliga realtidsoperativsystem och hårdvaruplattformar, inklusive existerande implementationer av FDD Layer 1. Den är fullständigt kompatibel med den senaste 3GPP release 99 (Mar 02) standarden, med tillval såsom Effnets IPHC för ökad prestanda. InterDigital använder en produktutvecklingsprocess i flera steg som underlättar teknologiöverföring till kunder tidigt i konstruktionsprocessen, vilket gör denna programvara tillgänglig för tidig integration i 3G terminaler. Effnets IPHC kommer att stödja InterDigitals produkter och teknologi för optimering av bandbreddsutnyttjande, data samt IP baserade applikationer. Om Effnet Effnet utvecklar och säljer integrerad programvara, Header Compression, till tillverkare av nätverksprodukter. Effnet Group AB (publ) är noterat på Nya Marknaden (symbol: EFFN). Mer information finns på www.effnet.com. Om InterDigital InterDigital konstruerar och säljer avancerad programvara för styrning av röst- och datakommunikation i trådlösa nät. Företaget tillhandahåller teknologier och produktlösningar för trådlösa applikationer som ger kunden kostnadsfördelar och möjliggör en snabbare marknadsintroduktion av deras produkter. InterDigital har en stark portfölj av patenterade programvaror som täcker 2G, 2.5G och 3G standarder, som licensieras över hela världen. För mer information vänligen besök InterDigitals hemsida: www.interdigital.com. InterDigital är ett registrerat varumärke ägt av InterDigital Communications Corporation. För mer information vänligen kontakta: Göran Larsson Guy Hicks CEO Effnet Group AB VP Communications, Investor Relations Tel: +46 (0)8 564 605 50 Tel: +1(610)878-7800 goran.larsson@effnet.com guy.hicks@interdigital.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00850/wkr0002.pdf

Dokument & länkar