Ledningsskifte i Effnet Group AB

Report this content

Ledningsskifte i Effnet Group AB Örjan Grinndal har beslutat att lämna sitt uppdrag som VD i Effnet Group AB. Nuvarande styrelseledamoten Göran E Larsson kommer att utses till ny temporär VD. Även VVD Marika Philipson har valt att lämna bolaget. Hans Runesten, också styrelseledamot, kommer att utses till ny temporär VVD. Båda tillträder sina nya befattningar den 15 augusti. "Effnets nuvarande ledning har gjort ett utmärkt arbete med fokuseringen av bolagets verksamhet, marknadsorienteringen av organisationen samt minskningen av företagets kostnadsmassa. Styrelsen beklagar att Örjan nu väljer att lämna företaget", kommenterar Magnus Ryde, styrelseordförande i Effnet Group AB. "Som styrelseledamot har jag i ett års tid följt hur bolaget har kämpat för sitt kommersiella genombrott på en utomordentligt besvärlig marknad", kommenterar Göran E Larsson. "Marknadssituationen för Effnet är naturligtvis fortsatt tuff. Man skall dock komma ihåg att Effnet har en unik position som den enda oberoende leverantören av den nödvändiga kompressionsprogramvaran för framtidens trådlösa nät. För våra kunder inom infrastruktur och terminaler är därför Effnets produkter på sikt nödvändiga", fortsätter den nye VDn. Effnet gjorde en viktig inbrytning på den japanska marknaden i juli 2002 då NEC tecknade licensavtal för Effnets teknologi. Detta innebar en viktig milstolpe som visar vägen för ytterligare avtal på denna viktiga telekommarknad. "Utvecklingen inom 3G-området i Europa visar att operatörerna måste adressera sina kostnader för de nya näten. Allt fler operatörer och leverantörer, såväl i Japan, Europa som i USA har fått upp ögonen för att RoHC-tekniken är ett kraftfullt sätt att minska kostnaden i framtidens mobilnät", säger Örjan Grinndal. Örjan Grinndal och Marika Philipson kommer att stanna i bolaget under en tid för att säkerställa överlämnandet. Båda kommer därefter fram till årsskiftet kvarstå som rådgivare åt Effnets styrelse och nya ledning. Göran E Larsson, civilingenjör och civilekonom, är idag verksam, förutom i Effnets styrelse, även i styrelserna i andra programvaruföretag: O- listenoterade ReadSoft AB (ordförande), samt de onoterade QlickTech International AB (ordförande) och ipUnplugged AB. Därutöver är Göran styrelseledamot i ytterligare tre teknikfokuserade bolag. Göran har tidigare under många år arbetat operativt med förändringsprocesser i teknik- och tjänsteföretag, senast som VD i Tidningarnas Telegrambyrå AB under dess rekonstruktion 1999-2000 och dessförinnan bl a som VD i Micronic Laser Systems AB under dess expansionsfas 1996-97 och som styrelseordförande/VD i Standard Radio AB under dess rekonstruktion 1991- 96. Hans Runesten, civilekonom, är styrelseledamot i Effnet och arbetar idag på ScanBaltic Ltd som konsult inom mergers & acquisitions, venture capital, rekonstruktioner och allmänna ledningsfrågor. Hans har främst en bred internationell erfarenhet från finanssektorn och har tidigare arbetat på Deutsche Bank AG, Mellon Bank NA och EuroNordic Corporate Finance Ltd. Nyligen har Hans genomfört rekonstruktioner av ett par onoterade bolag. Om Effnet Effnet utvecklar och säljer integrerad programvara som ökar effektiviteten, hastigheten och säkerheten för IP-trafik i fasta och mobila nätverk till tillverkare av nätverksprodukter. Effnets teknik för IP packet processing möjliggör optimal prestanda. Företaget grundades av ledande forskare på området Header Compression och är verksamt i Stockholm, Sverige och Tucson, Arizona. Effnet Group AB är noterat på Nya Marknaden i Sverige (symbol: EFFN). Mer information finns på Effnets webbplats på www.effnet.com För ytterligare information kontakta: Magnus Ryde +1-408-262-3448, +1-408-221-8941, +46-(0)70-222 0611 Göran E Larsson +46-(0)8-54497990, +46-(0)705-65 68 69 Örjan Grinndal +46-(0)8-564 605 50, +46-(0)709-57 53 75 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00620/wkr0002.pdf

Dokument & länkar