Egmonts bästa år någonsin

Mediekoncernen Egmont hade sitt bästa år någonsin 2014. Omsättningen ökade med 10 procent till 14,1 miljarder kr. Rekordresultatet före skatt är 1,2 miljarder kr – en ökning jämfört med föregående år på 36 procent. Nyckeln till detta är ett starkt innehåll och en teknisk utveckling som för ut Egmont på nya medieplattformar. Under 2014 delade Egmont ut 100 miljoner kr för att hjälpa barn och ungdomar.

2014 blev det bästa året i Egmonts 136 år långa historia. Alla Egmonts affärsområden nådde kommersiella framgångar: TV 2 i Norge ökade bland annat tittarandelen och antalet abonnenter, Egmont Publishing tog marknadsandelar och fick ut synergier genom divisionssamgående, Nordisk Film slog försäljningsrekord, bokförlagen presenterade ett starkt år, och även det intensiva fokuset på digital utveckling och innovation gav tillväxt. 58 procent av Egmonts omsättning kommer nu från skärmbaserade medier.

Omsättningen ökade till 14,1 miljarder kr. 2014 – en framgång på 10 procent. På grund av ändrade IFRS redovisningsprinciper räknas Egmonts andel av omsättningen i joint venture-bolag inte längre med i omsättningen. Den totala omsättningen med joint venture-bolagen medräknade uppgår till 15,4 miljarder kr.

Rörelseresultatet före räntor och avskrivningar (EBITDA) ökade med 35 procent till rekordnivån 2 153 miljoner kr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 1 158 miljoner kr jämfört med 853 miljoner kr under 2013 – en ökning på 36 procent. I resultatet ingår totalt 91 miljoner kr i positiv nettoeffekt av en pensionsomläggning i TV 2 samt extraordinära nedskrivningar av immateriella rättigheter.

”Vi är stolta över att vi ökar omsättningen med 10 procent och levererar det bästa resultatet någonsin. Vi anpassar oss till de nya konsumtionsmönstren på en utmanande mediemarknad och fortsätter utvecklingen av teknik och innehåll som stärker vår verksamhet. Våra skärmbaserade medier har vuxit ytterligare och utgör nu 58 procent av Egmonts omsättning. 650 medarbetare arbetar med teknik och digital verksamhet, och de har, tillsammans sina 5 700 övriga kollegor, alla gjort en exceptionell insats och skapat unika produkter,” säger koncernchef Steffen Kragh.

Alla Egmonts divisioner hade framgång i den underliggande driften. TV 2 Norges åtta tv-kanaler nådde stora framgångar med bl a sportevenemang som OS i Sochi och fotbolls-VM i Brasilien. TV 2:s streamingtjänst, Sumo, upplevde rekordtillväxt. TV 2 är nu Norges största tv-kanal för 20-49-åringar och det största multimediehuset i Norge mätt på daglig tidsförbrukning. TV 2 hade en tillväxt på 66 procent på mobila plattformar.

Nordisk Film stod bakom en rad filmsuccéer, biograferna stärkte sina marknadsandelar i Norge och Danmark, och PlayStation 4 hade rekordförsäljning, samtidigt som den digitala verksamheten stärktes i och med köpet av Gavekortet.dk och bildandet av Airmagine som digitaliserar reklammarknaden på Köpenhamns flygplats.

Egmont Publishing ökade sin marknadsandel på en utmanande marknad. I Sverige köptes Forma Publishing och här, liksom i Danmark, är Egmont näst största tidskriftsutgivaren, medan den norska verksamheten är marknadsledande. I de engelskspråkiga länderna nåddes stora framgångar med Minecraft. I Ryssland och Ukraina påverkades Egmont Publishing negativt av de aktuella samhällskriserna, men dessa marknader utgör emellertid endast 5 procent av Egmont Publishings aktiviteter.

Bokförlagen Lindhardt og Ringhof i Danmark och Cappelen Damm i Norge levererade tillväxt och utmärkta resultat tack vare en rad starka titlar, rekordförsäljning av skolböcker och försäljningsökningar inom området för digitala undervisningsmaterial.

”Vår strategi är att investera i innehåll och teknik. Tekniska innovationer har effektiviserat våra produktionsprocesser och gjort att vi kommit närmare konsumenterna på de många nya plattformarna. Nyckeln till konsumenternas gunst är att skapa attraktiva filmer, journalistik, litteratur och underhållning, men att inte bara möta dem via de klassiska formaten, utan också vara tillgänglig på deras mobila enheter,” säger Steffen Kragh.

Egmonts egna kapital uppgår till 6674 miljoner kr under 2014, och soliditeten är 45,4 procent. Egmont har inga skulder.

Under 2014 delade Egmont ut 100 miljoner kr till projekt som riktar sig till utsatta barn och ungdomar och hjälper dem att hantera livskriser som exempelvis sorg och skilsmässa samt till signaturprojektet Lära för Livet. Under 2014 deltog etthundra omhändertagna barn och ungdomar i intensiva sommarskolor i lägerformat där de fick personliga mentorer som hjälp att rusta dem för att skaffa sig en utbildning. Sammanlagt har Egmont delat ut 3,1 miljarder kr sedan 1920.

Nyckeltal   i milj SEK 2014 2013 Ökning
Omsättning 14.111 12.773 +10 %
Resultat före räntor och avskrivningar (EBITDA) 2.153 1.595 +35 %
Resultat före räntor
  (EBIT)
1.193 883 +35 %
Resultat före skatt (EBT) 1.158 853 +36 %

Obs: Från den 1 januari 2014 är det enligt de internationella redovisningsreglerna (IFRS) inte längre tillåtet att medräkna omsättningen från joint venture-bolag pro-rata (t.ex. för Egmont Norges ledande bokförlag Cappelen Damm). Jämförande siffror för 2013 är justerade.

Ytterligare information:

Jesper Eising, Head of Press, Communications & Public Affairs +45 29603019

Line Aarsland, Vice President, Communications & Public Affairs +45 24407471

      Egmont är en av     Nordens ledande mediekoncerner med aktiviteter i 30 länder och 6.300     medarbetare. Vi står bl a bakom Nordisk Film, TV 2 i Norge, biografer,     tidskriftsförlag, bokförlag, läromedelsförlag, PlayStation och en rad     delägda företag. Vi ger ut fler än 700 magasin och tidskrifter bl a Hemmets     Journal, KING, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vår DNA är We bring stories     to life – med stark kvalitetsinnehåll og digital innovation. Egmont är en     affärsdrivande stiftelse som omsätter cirka 14,1 miljarder SEK och som     delar ut mer än 100,5 miljoner SEK varje år för att bidra till att barn och     ungdomar får ett bättre liv.      

TV 2

Omsättning: 4 012 (3 854) miljoner kr. Resultat före finansiella poster: 738 (288) miljoner kr.

TV 2 är Norges största kommersiella multimediekoncern mätt efter daglig tidsanvändning och man levererar nyheter, sport och underhållning på totalt åtta tv-kanaler, Internet, mobiltelefoner och surfplattor. TV 2 är det viktigaste mediet för norska annonsörer och den enda aktören som uppnått tillväxt av den kommersiella tittarandelen under 2014. Omsättningsökningen var stabila 6 procent i lokal valuta. Under 2014 la TV 2 om sin pensionsordning och gjorde nedskrivningar av serier och program etc., vilket påverkade nettoresultatet med 420 miljoner kr. Men även utan detta var TV 2:s resultat 11 procent högre än 2013. TV 2:s huvudkanal cementerade sin position som största kanal i åldersgruppen 20-49 år bl a med stora, framgångsrika idrottsevenemang, t.ex. vinter-OS i Sochi, fotbolls-VM i Brasilien och EM i handboll – och ett mycket starkt programinnehåll. 2014 års säsong av Farmen var den mest sedda i TV 2:s historia, sju av avsnitten lockade fler än en miljon tittare. Ökningen på mobila plattformar var hela 66 procent. TV 2 Sumo konsoliderade sig som Norges största streamingtjänst mätt i omsättning och hade under 2014 rekordtillväxt både vad gällde omsättning och abonnemang.

Nordisk Film

Omsättning: 4 174 (3 121) miljoner kr. Resultat före finansiella poster: 257 (253) miljoner kr.

Nordisk Film producerar, distribuerar och marknadsför film och serier i Norden, driver biografer i Danmark och Norge samt distribuerar PlayStation i de nordiska och baltiska länderna. En bra försäljning av PlayStation 4 medverkade till att ge en betydande omsättningsökning. Även resultatet visade upp en utmärkt ökning när det korrigerats för att 2013 innehöll earn-out-vinst från försäljningen av tv-produktionsverksamheten under 2009. 2014 hade ett starkt filmutbud med de egenproducerade Klassfesten 2: Begravelsen, som sålde fler än 600 000 biljetter och den kritikerrosade Kapgang som vann åtta Robert-priser. Det delägda bolaget Zentropa stod bakom Fasandræberne som blev årets största danska film och sålde 764 000 biljetter. Nordisk Film var även medproducent till stora filmer som The Grump i Finland som sålde 420 000 biljetter och den samproducerade svenska filmen Bamse och Tjuvstaden som sågs av 370 000 biobesökare. Nordisk Film Biografer stärkte sin position genom köpet av 49 procent av den norska biografkedjan KinoSør samtidigt som man meddelade att det kommer att byggas tre nya, stora biografer i Danmark. Nordisk Film sålde 5,2 miljoner biljetter i Danmark och 3,1 miljoner i Norge, vilket motsvarar en marknadsandel på 42 procent i Danmark och 28 procent i Norge. Dansk Reklame Film utökade sin verksamhet med ett helt nytt varumärke – Airmagine – som står för all reklam på Köpenhamns flygplats Kastrup via nästan 500 digitala skärmar. Marknadsledande Gavekortet.dk köptes upp som ett led i att bygga upp en stark digital verksamhet på upplevelsemarknaden.

Egmont Publishing

Omsättning: 5 456 (5 333) miljoner kr. Resultat före finansiella poster: 314 (343) miljoner kr.

Egmont Publishing är en ledande nordisk tidskriftsutgivare som har starka positioner även på en rad övriga marknader. Egmont Publishing står bakom över 700 veckotidningar och magasin, digitala tjänster, e-handel samt barnböcker delvis relaterade till licensverksamhet. De nordiska länderna gjorde en stark insats under 2014 med solida resultat jämfört med 2013, och trots en utmanande marknad klarar sig tryckta utgåvor bra som verksamhet. Detta beror på en kontinuerlig effektivisering och synergier från sammanslagningen av Egmont Kids Media och Egmont Magazines 2013. Omsättningen ökade med 1 procent, och på en fallande marknad ökade Egmont Publishing sina marknadsandelar och hade tillväxt inom digitala medier. Resultatet före finansiella poster påverkas av valuta- och kriskostnader för bolagen i Ukraina och Ryssland. Rensat för detta hade Egmont Publishing framgång på de övriga marknaderna totalt sett med gedigna prestationer i de nordiska länderna, Tyskland, Polen och Storbritannien, där framför allt Minecraft-böckerna har varit en stor framgång och sålt miljontals exemplar. Uppköpet av Forma Publishing i Sverige tillfogade sex titlar till portföljen och innebär att Egmont Publishing nu är den näst största tidskriftsutgivaren i Sverige. Digitala medier som Klikk.no, Superlike och en rad av tidskrifternas digitala tjänster fortsätter att öka, och det delägda bolaget Nettavisen flyttade fram sina positioner som ledande, oberoende nyhetsmedia på webben med 14,3 procents ökning på nätet och en femdubbling av trafiken från mobiltelefoner, vilket gör att Nettavisen har gått från sjätte till andra plats som mest lästa mobilsajt. E-handelnsverksamheten växte under 2014 med uppköpet av minoritetsposter i Med24 och Fjellsport samt 60 procent av Bagaren och Kocken.

Egmont Books

Omsättning inkl. Egmonts andel av Cappelen Damm: 1.233 (1.172) miljoner kr.

Resultat exklusive Cappelen Damm, som inte längre får ingå i den konsoliderade redovisningen på grund av ändrade internationella redovisningsregler (IFRS):

Omsättning: 425 (394) miljoner kr. Resultat före finansiella poster: 51 (47) miljoner kr.

Egmont Books består av Norges största förlag Cappelen Damm och Danmarks näst största förlag Lindhardt og Ringhof. Båda förlagen ger ut skönlitteratur, fackböcker, barnböcker, ljudböcker, e-böcker och undervisningsmaterial. Lindhardt og Ringhof ger ut cirka 600 titlar och hade ett starkt år med hög tillväxt inom undervisningsområdet samt resultat- och omsättningsökningar för tredje året i rad. Förlaget stod bland annat bakom två av årets största bästsäljare: John Williams Stoner och Donna Tartts Stillidsen. Även Leif Davidsens resebok Steinbecks spøgelse samt Michael Katz Krefelds kriminalroman Savnet var bland årets mest framgångsrika titlar. Man gav också ut verk av författare som Siri Hustvedt, Daniel Kehlmann och årets Nobelpristagare i litteratur Patrick Modiano. På fackbokssidan behöll man sin marknadsledande position inom kokböcker, livsstil och kultur. Claus Meyers Bageskole, Søren Anker Madsens Ghita Nørby och Henning Knudsens botaniske verk Flora Danica toppade bästsäljarlistorna. Danmarks största skolförlag Alinea slog försäljningsrekord inom tryckta skolböcker och försäljningen av digitala läromedel ökade ytterligare.

Norges största förlag Cappelen Damm levererade återigen rekordresultat och stärkte sin marknadsposition med 10 procents tillväxt trots nolltillväxt på marknaden som helhet. Cappelen Damm gav ut över 1 500 titlar och är klar marknadsledare inom litteratur – fiktion, nonfiktion, barnböcker och dokumentärböcker av bästsäljande författare som Trine Sandberg, Anita Krohn Traaseth, Lars Kepler, Ken Follett, John Williams, Thomas Piketty, Jonas Gahr Støre, Malala Yousafzai, Vigdis Hjorth, Bjørn F. Rørvik och Gry Moursund. Cappelen Damm står bakom en av tre sålda läroböcker – från grundskola till universitet – och har de senaste två åren stärkt sin position som förlag för fack- och vidareutbildningar och universitet, bl a tack vare det digitala verktyget PPN till den danska och norska hälsovården. Även Cappelen Damms internethandel med försäljning av både digitala och fysiska böcker steg ytterligare under 2014 med en 30-procentig ökning för böcker och digitala produkter.

Allmännyttig verksamhet

Egmont är en affärsdrivande stiftelse där delar av mediekoncernens vinst går till att stödja projekt med speciellt fokus på utsatta barn och ungdomar, medan det övriga överskottet återinvesteras i utvecklingen av mediekoncernen. Huvudaktiviteterna sker i Danmark, men utdelningarna i Norge har ökat, speciellt där det kan skapas synergi mellan projekten i de två länderna. Sedan 1920 har det delats ut 3,1 miljarder kr omräknat i dagens penningvärde. Under 2014 delade Egmont ut 100 miljoner kr, av detta har Nordisk Film Fonden delat ut 5,9 miljoner kr. Egmont Fonden fortsatte under 2014 att stötta kvalitetsprojekt som ska hjälpa barn till ett bättre liv, bl a med signaturprojektet Lära för Livet som lät fler än etthundra omhändertagna barn gå på sommarskola i lägerform och gav dem en personlig mentor. Under kommande år kommer ettusen omhändertagna barn att erbjudas att delta. Under 2014 ingick Egmont Fonden sitt hittills största partnerskap med Børns Vilkår och satsade DKK 25 miljoner på att hjälpa barn som drabbas av skilsmässa. 2014 gavs Egmont Rapporten ut om barns behov: 21 barn berättar om sin sorg i samband med dödsfall och allvarlig sjukdom. Detta är ett projekt som Egmont har stöttat med DKK 60 miljoner mellan åren 2013-2016 för att hjälpa barn ta sig igenom sjukdom och dödsfall. Nordisk Film Fonden delade ut totalt DKK 4,5 miljoner under 2014, bl a till signaturprojektet Isbjørnens Forfattercamp som ska stärka professionella manusförfattare.

Ytterligare information:

Jesper Eising, Head of Press, Communications & Public Affairs +45 29603019

Line Aarsland, Vice President, Communications & Public Affairs +45 24407471

Media

Media

Citat

”Vi är stolta över att vi ökar omsättningen med 10 procent och levererar det bästa resultatet någonsin. Vi anpassar oss till de nya konsumtionsmönstren på en utmanande mediemarknad och fortsätter utvecklingen av teknik och innehåll som stärker vår verksamhet. Våra skärmbaserade medier har vuxit ytterligare och utgör nu 58 procent av Egmonts omsättning. 650 medarbetare arbetar med teknik och digital verksamhet, och de har, tillsammans sina 5 700 övriga kollegor, alla gjort en exceptionell insats och skapat unika produkter.”
Steffen Kragh, koncernchef Egmont