Farliga gifter i vanliga mobilskal

Populära mobilskal kan vara en giftfälla för både vuxna och barn. Icakuriren har testat tolv mobilskal – två av dem är så giftiga att de kommer att förbjudas. Produkterna säljs i populära butikskedjor som Glitter, med över 200 butiker i Norden. Nu reagerar Kemikalieinspektionen och förbjuder mobilskalen.

Mobilskal har inte bara en skyddande effekt utan också en hög trendfaktor, framförallt hos unga. Vad få känner till är att skalen kan innehålla farliga kemikalier som till och med är förbjudna på grund av höga gifthalter. Gifter som kan vara farliga för vuxna och unga mobilskalsanvändare, men också för småbarn som får tag i sina föräldrars mobilskal och sätter dem i munnen.

Med hjälp av företaget ALS Scandinavia har Icakuriren låtit göra en kemisk analys av tolv mobilskal för att kontrollera om de innehåller kortkedjiga klorparaffiner samt ftalater – ämnen som används som mjukgörare i plast, konstläder och även äkta läder.

Höga halter av farliga gifter
Två av mobilskalen, från företagen Glitter (som tillhör koncernen Bergendahl och har drygt 220 butiker i Norden) och Mobello, innehåller olagligt höga halter, upp till tre gånger över den tillåtna gränsen, av så kallade kortkedjiga klorparaffiner – SCCP. Ett ämne som är cancerframkallande, reproduktionsstörande och förbjudet enligt EU. Mobilskalen innehåller dessutom höga halter av den giftiga ftalaten DEHP, som är klassat av EU som särskilt farligt ämne.

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet ser väldigt allvarligt på de giftiga mobilskalen. Han anser att det är anmärkningsvärt att svenska företag säljer produkter som innehåller ftalater (DEHP). Enligt Bornehag är bevisen för allvarliga hälsoeffekter är mycket tydliga.

– Ftalater som läcker från mjukgjord plast, kan kopplas till neurologiska funktionshinder gällande intellektuella funktioner och beteende, reproduktionsstörningar och även astma och luftvägsbesvär.

Kemikalieinspektionen stoppar produkterna
Kemikalieinspektionen har reagerat på Icakurirens avslöjande och kommer omgående kontakta Glitter och Mobello med krav på att de slutar sälja mobilskalen.

Reportaget om giftiga mobilskal finns att läsa i aktuellt nummer av Icakuriren (nr 10). Mer information finns även på www.icakuriren.se/mobilskal.

För mer information vänligen kontakta;
Helena Rönnberg, chefredaktör Icakuriren, telefon 0
70 169 30 64, e-post helena.ronnberg@egmont.se

Kersti Byström, konsumentredaktör Icakuriren, telefon 070 528 24 73, e-post kersti.bystrom@egmont.se

Egmont Publishing publicerar ett hundratal magasin och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Kalle Anka, Vagabond, Bamse och KING Magazine. Därutöver har företaget en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event. Företaget omsätter cirka 1,1 miljarder SEK och har cirka 300 medarbetare i Sverige. Egmont Publishing är en del av mediekoncernen och stiftelsen Egmont, som varje år delar ut mer än 100 miljoner SEK för att bidra till att barn och ungdomar får ett bättre liv.


Taggar:

Om oss

Egmont Publishing publicerar ett hundratal magasin och webbplatser, som Hemmets Journal, Hus & Hem, icakuriren, Kalle Anka, Vagabond, Bamse och KING Magazine. Därutöver har företaget en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter, event, e-handel och content marketing. Företaget omsätter cirka 1,1 miljarder kronor och har cirka 300 medarbetare i Sverige. Egmont är en av Nordens ledande mediekoncerner med aktiviteter i 30 länder och 6 600 medarbetare. Vi står för starkt medieinnehåll och digital innovation. Verksamheten innefattar bl.a. Nordisk Film, TV 2 i Norge, bokförlag och Egmont Publishing, som ger ut fler än 700 magasin och veckotidningar. Vi är delägare i en rad verksamheter som t.ex. Zentropa, står för försäljning av PlayStation och mycket mer. Egmont är en stiftelse som omsätter cirka 14,7 miljarder kronor och som delar ut mer än 100 miljoner kronor varje år för att bidra till att utsatta barn och ungdomar får ett bättre liv. Läs mer på www.egmont.se. EGMONTWe bring stories to life

Media

Media