Eitrium expanderar till Finland och förvärvar Ab Keymet Oy

Report this content

Eitrium har förvärvat samtliga aktier i Ab Keymet Oy, ett metallföretag specialiserad inom elektronik- och flygindustrin. Säljarna har återinvesterat en del av sin köpeskilling i Eitrium och kommer fortsätta driva bolaget.

Keymet är en legotillverkare av metallprodukter för främst elektronik- och flygindustrin, där bolaget tillverkar mindre serier av bland annat nischade plattor, ramar, paneler och spektrometerlådor. Det Jakobstad baserade bolaget grundades 2006, och drivs av Janne Vähäkangas som med stor framgång har utvecklat bolaget. Idag erbjuder bolaget hela värdekedjan för tillverkning. 2021 omsatte bolaget cirka 4,4 MEUR och genererade en EBITDA om cirka 1,3 MEUR.  

“Keymet är ett fantastiskt välskött och professionellt bolag, med en mycket kompetent och driven ledning. Man jobbar mot de mest krävande kunderna inom avancerade branscher såsom flygindustrin, vilket ställer de allra högsta krav på precision i tillverkningen och snäva toleranser. Vi har varit mycket imponerade sedan vi först inledde dialogen med bolaget och ser nu fram mot att fortsätta på den inslagna banan och nå nya höjder med bolaget. Jag är också mycket glad över att säljarna har valt att återinvestera en del av köpeskillingen i Eitrium, därmed har ett fortsatt ägarintresse och blir även med på vår fortsatta resa i Eitrium.” säger Per Brugge, VD på Eitrium. 

”Anledningen till att vi valde Eitrium är deras autonoma affärsmodell och att de investerar med ett långsiktigt perspektiv. Eitriums affärsmodell och värderingar går hand i hand med Keymets. Det är av stor vikt för mig att personalen kan känna sig trygga med ägarbytet och att Keymet kan fortsättas drivas med bibehållen kultur.” säger Janne Vähäkangas, VD för Ab Keymet Oy. 

Läs mer om respektive bolag www.keymet.fi/sv/ samt www.eitrium.com.

För frågor, vänligen kontakta:

Per Brugge, VD för Eitrium, per@eitrium.com, 070-214 43 16

Janne Vähäkangas, VD för Keymet, janne.vahakangas@keymet.fi, +358 44 242 66 69 

Om Eitrium

Eitrium är en diversifierad nordisk koncern som investerar i etablerade produktbolag inom nischade marknader. Vår vision är att skapa den tryggaste hamnen för små och medelstora entreprenörsledda bolag med marknadsledande produkter.

Media

Media