Ny IT-satsning på Sveriges fritidsgårdar

Ny IT-satsning på Sveriges fritidsgårdar I dag den 27 februari inleder eJay, nordens ledande leverantör av musikmjukvara, och Fritidsforum, Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar, en gemensam satsning för att stimulera datoranvändning och musikskapande bland ungdomar på fritidsgårdarna. eJay och Fritidsforum skänker bort musikproduktionsprogram för en miljon kronor till de 300 fritidsgårdar som först anmäler intresse via eJays hemsida www.ejay.se. I Ungdomsstyrelsens rapport "Växa i rocken", som presenterades i februari, konstateras att musikindustrin är en viktig exportvara för Sverige, men att nedskärningarna inom kommunala musikskolor och fritidsgårdsverksamhet är ett hot mot tillväxten av musiktalanger. Enligt Ungdomsstyrelsen är en bred satsning på IT viktig för ungdomars möjligheter att utveckla sitt musikintresse. Ungdomsstyrelsen menar också att det bästa klimatet för ett levande musikliv finns i kommuner där man samverkar på bred front med utvecklingen av föreningslivet samtidigt som man gör näringslivssatsningar. - Vi behöver öka ungdomars möjlighet att använda datorer på sina fritidsgårdar så att de får lära känna den tekniken på egna villkor. Genom att skänka bort eJays musikproduktionsprogram erbjuder vi dem att göra egen musik och på så sätt kombinera nytta med nöje, säger Ronny Bengtsson, Fritid Fritidsforum. Enligt Fritidsforum visar de få undersökningar som gjorts att besökare på fritidsgårdar har tillgång till datorer i betydligt mindre omfattning jämfört med övriga ungdomsgrupper. För att utveckla bra IT-verksamhet för gårdsbesökare bedriver Fritidsforum ett flerårigt projektarbete, "Datamakt för gårdsungdomar" & "IT@går´n", med stöd från Allmänna arvsfonden. Fritidsforum ser den gemensamma satsningen med eJay som en positiv möjlighet att öka användningen av datorer genom att stimulera ungdomars stora musikintresse. - Musik har alltid varit viktigt på fritidsgården med rockband och replokaler. Vi vill få fart på kreativiteten och uppmuntra fler ungdomar att skapa egen musik på ett nytt sätt med hjälp av datorer, säger Allan Mabon, VD eJay Norden. För mer information, kontakta: Allan Mabon, VD eJay Norden, tel: 08- 441 89 51, e-post: allan.mabon@ejay.se Presskontakt: Åsa Nilsson, Dist, tel: 08- 693 53 97, 0706-99 12 42, e- post: asa@dist.se Fakta eJay eJay är en tysk koncern med huvudkontor i Stuttgart och dotterbolag i Storbritannien, Sverige, Frankrike och USA. Företaget är börsnoterat på Neuer Markt i Tyskland. eJay producerar programvaror som används för att skapa klubbmusik på persondatorer. eJay är den ledande leverantören av mjukvara för musikproduktion på den nordiska marknaden har sålt mer än 150 000 produkter i Norden. Produkter: Hip Hop 2; Sound Collection 1,2,3 och 4; eJay classic Dance, Rave och Hip Hop; Dance eJay 2 och 3; Techno eJay; Markoolio Special Edition; MP3 Station Plus. Dessutom erbjuds besökaren att på eJays hemsida bland annat ladda hem royaltyfria MP3-filer och lyssna på nio stycken NetRadio-stationer, som alla spelar olika stilar av klubbmusik. www.ejay.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00490/bit0001.pdf

Om oss

eJay producerar program- och mjukvaror som används för att skapa klubbmusik på persondatorer. eJay är den ledande leverantören av mjukvara för musikproduktion på den nordiska marknaden har sålt mer än 150 000 produkter i Norden.

Dokument & länkar