EKN ändrar landriskklass: Angola uppgraderas

Report this content

EKN uppgraderar Angola från landriskklass 7 till 6. Uppgraderingen motiveras av högre tillväxt och lägre offentlig skuldsättning.

–  Tillväxttakten väntas stiga till cirka fyra procent i genomsnitt per år 2023-2025, vilket är den högsta på nära ett decennium. Samtidigt har den offentliga skuldsättningen som andel av BNP sjunkit betydligt, säger Martin Sturinge, landriskanalytiker, EKN. 

Uppgraderingen innebär att EKN kommer att kunna överväga nya offentliga risker utan restriktivitet.

Långsiktiga risker kvarstår i Angolas ekonomi och politik. 

– På grund av exponeringen mot oljepriserna kommer svängningar i Angolas statsfinanser och valuta att vara en naturlig del av ekonomin under överskådlig tid, säger Martin Sturinge.

EKN nedgraderar samtidigt Bolivia till landriskklass 7 från 6 på grund av landets snabbt minskade valutareserv. Till följd av nedgraderingen inför EKN krav på remburs eller bankgaranti vid affärer med staten samt offentliga eller privata köpare i Bolivia.

Om EKN:s landriskklassning
EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där EKN anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz
Pressansvarig
08-788 01 66
malin.alm-gerentz@ekn.se

OM EKN

EKN, Exportkreditnämnden är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering. Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

EKN uppgraderar Angola från landriskklass 7 till 6. Uppgraderingen motiveras av högre tillväxt och lägre offentlig skuldsättning.
Twittra det här

Citat

Tillväxttakten väntas stiga till cirka fyra procent i genomsnitt per år 2023-2025, vilket är den högsta på nära ett decennium. Samtidigt har den offentliga skuldsättningen som andel av BNP sjunkit betydligt.
Martin Sturinge, landriskanalytiker, EKN.