EKN:s tillfälliga exportstöd inom EU förlängs

Report this content

EU har beslutat att förlänga EKN:s möjlighet att försäkra korta risker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer. Under pågående pandemi har de privata aktörerna svårare att möta upp exportföretagens behov. EKN kan nu efter EU:s beslut fortsätta att hjälpa exportföretagen genom att tillfälligt komplettera den privata kreditförsäkringsmarknaden.

De affärer som de statliga aktörerna normalt inte får försäkra, men som tillfälligt är möjliga, gäller kredittider under två år till affärer inom EU och till höginkomstländer som exempelvis Norge och USA. EKN:s tillfälliga exportstöd förlängs till den 31 december 2021. 

Malin Alm Gerentz

Pressansvarig
08-788 01 66
malin.alm-gerentz@ekn.se

Om EKN

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Prenumerera