Karin Wessman ny hållbarhetschef på EKN

Karin Wessman får den nyinrättade tjänsten som hållbarhetschef på Exportkreditnämnden (EKN). Tidigare har hon varit hållbarhetsansvarig på myndigheten.

 – EKN garanterar en betydande del av Sveriges samlade export. Det innebär inflytande, också i hållbarhetsfrågan. Det inflytandet vill jag använda, säger Karin Wessman

Karin Wessmans uppdrag innebär att vara chef för EKN:s  team av hållbarhetsanalytiker, säkerställa granskningen av hur hållbarhetsrisker hanteras hos köpare av svensk utrustning, utveckla samarbetet med Sveriges exporterande företag i hållbarhetsfrågor och att driva hållbarhetsfrågorna i det internationella samarbetet.

Karin Wessman började som hållbarhetsanalytiker på EKN 2013. Från 2017 har hon varit samordnare och hållbarhetsansvarig. Innan EKN arbetade Karin Wessman som hållbarhetskonsult på ÅF. Hon har också haft ledarroller inom Världsnaturfonden WWF:s internationella arbete.

– Den svenska exporten bidrar ofta till utveckling och förbättringar i köparlandet. Men för att det verkligen ska bli hållbar utveckling krävs att projekten och företagen i köparlandet hanterar risker för människor och miljö ansvarsfullt, säger Karin Wessman, och tillägger:

– Som hållbarhetschef på EKN har jag möjlighet att ställa krav på förbättringar, tillsammans med de svenska företagen och de finansierande bankerna.  Jag kan också lyfta frågor i det internationella samarbetet, så att flera länders exportkreditinstitut ställer samma krav. När jag tittar bakåt ser jag att mycket positivt har hänt och när jag tittar framåt ser jag att det finns mycket kvar att göra. I dag garanterar EKN affärer i 130 länder och har utställda garantier på 182 miljarder kronor. 

EKN:s kontaktpersoner för media:

Beatrice Arnesson, kommunikationschef, 08-788 00 36
Rikard Björk, pressansvarig, 070-710 69 53

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Taggar:

Om oss

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansierasmed försäkringstagarnas premier.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– EKN garanterar en betydande del av Sveriges samlade export. Det innebär inflytande, också i hållbarhetsfrågan. Det inflytandet vill jag använda.
Karin Wessman, hållbarhetschef EKN