Många exporterande SME vill öka antalet anställda

Report this content

Sysselsättningen förväntas öka bland svenska små och medelstora exportföretag. Närmare hälften räknar med att öka antalet anställda under det närmaste året. Men det är svårt att hitta rätt kompetens.  Det visar en ny undersökning som EKN låtit Demoskop göra.

-    En stor andel av de nya jobben i Sverige uppstår hos små och medelstora exportföretag så det är väldigt positivt att många planerar att öka antalet anställda. Samtidigt är det oroväckande att så stor andel har svårt att hitta rätt kompetens. Risken finns att lönerna drivs upp för högt och därmed kostnaderna. På sikt kan det leda till att man flyttar verksamhet till andra platser för att kunna expandera, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker, EKN.  

 
Närmare hälften av små och medelstora exportföretag (46 procent) förutspår att de kommer att öka antalet anställda det närmaste året. Kompetensförsörjningen är dock ett bekymmer för många. En majoritet (57 procent) av de företag som tidigare har försökt rekrytera upplever att det har ganska eller mycket svårt att hitta nya medarbetare med relevant kompetens.

 

En ytterst liten andel (6 procent) tror att de behöver skära ned antalet anställda under året som kommer. Osäkerheten är som störst bland dem som redan ha sett sin export minska eller upphöra senaste tiden.

Undersökningen i korthet:

  • Närmare hälften (46 procent) förutspår att de kommer att öka antalet anställda det närmaste året.
  • En ytterst liten andel (6 procent) tror att de behöver skära ned antalet anställda under året som kommer. Osäkerheten är som störst bland dem som redan ha sett sin export minska eller upphöra senaste tiden (15 procent).
  • Åtta av tio små och medelstora exportföretag har försökt att rekrytera nya medarbetare senaste tre åren. Nästa alla (97 procent) av de lite större företagen (50-249 anställda) har gjort det.
  • En majoritet (57 procent) av de företag som tidigare har försökt rekrytera upplever att det har ganska eller mycket svårt att hitta nya medarbetare med relevant kompetens.

Fakta om undersökningen

Tid: Demoskop svarade för undersökningen, som genomfördes 16-26 februari 2021
Målgrupp: Exportföretag med 1 - 249 anställda
Antal intervjuer: 300
Metod: Telefonintervjuer med vd eller en av vd utsedd person
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på bransch och antal anställda

 

För mer information och bilder kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig, tel: + 46 70 753 92 46, mail: malin.alm-gerentz@ekn.se

 Om EKN

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Prenumerera

Media

Media