Problem att få betalt vid exportaffärer

Report this content

Nästan fyra av tio små och medelstora företag i Sverige har haft problem att få betalt i en exportaffär minst en gång under den senaste treårsperioden.  Var tionde företag har haft problem minst sex gånger under de senaste tre åren. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.

– Tyvärr är det här mycket. Och det var före krigsutbrottet 24 februari. Det är knappast lättare att få betalt nu. Sverige är ett exportberoende land och det är oerhört viktigt att svenska företag kan hantera den här risken. Oron för att inte få betalt ska aldrig behöva stoppa en bra exportaffär. Det är en stor anledning till att EKN finns. Med en statlig garanti från EKN får exportföretaget betalt oavsett, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Midcorp, EKN.

Om undersökningen av Demoskop

Telefonintervjuer: VD eller en av VD utsedd person

Målgrupp: Exportföretag med 1 - 249 anställda

Antal intervjuer: 500

När: 5-21 december 2021

Vägning: Resultatet har vägts med avseende på bransch och antal anställda

Fråga som ställts: Ungefär hur många gånger de senaste 3 åren har ditt företag upplevt problem att få betalt i en exportaffär?

Presskontakt:
08-788 01 66
press@ekn.se

Om EKN

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Prenumerera

Media

Media