Ekol Logistics etablerar sig i Norden

Helt enligt planerna och strategin om att bli en av Europas största intermodala logistikleverantörer med egna fordon, transportutrustning och logistikanläggningar, startar Ekol Logistics i januari sin egen verksamhet i och med etableringen av Ekol Nordics i Sverige. Sverige blir därmed det 16: e landet där Ekol är etablerat med egen verksamhet.

"Ekol Nordics kommer att erbjuda internationella FTL, LTL samt samlastningstransporter. I början kommer vi att koppla samman de nordiska länderna med Turkiet, Mellanöstern och andra länder där Ekol finns. Nästa steg är att erbjuda transporter över hela Europa”, säger Jarmo Halonen, regionchef för Ekol Nordics.

Vid uppstarten kommer Ekols fokus att vara på kundbranscher inom detaljhandel, bilindustrin, elektronik samt papper och trä. Det är värt att nämna att Ekol har arbetat i dessa branscher under många år nu, vilket bevisas av de flertalet utmärkelser som företaget har fått för sitt sätt att betjäna dessa branscher. Ekol Nordics planerar även att, under andra halvåret 2018, erbjuda transportlösningar till och från Medelhavsområdet.

Ekol är väl medveten om sitt ansvar gentemot såväl miljön som samhället och är djupt engagerad i sina etiska riktlinjer. Som ägare till sex Ro-Ro-fartyg, två hamnar och som operatör av 48 blocktåg per vecka strävar Ekol efter att använda sina miljövänliga tjänster för att stärka sin närvaro i Europa. Tack vare de intermodala lösningar som Ekol erbjuder "sparas" 365 000 träd per månad (vilket motsvarar en skog i storleken av ca 850 fotbollsplaner) och tillräckligt med bränsle för att ta sig 365 gånger runt jorden.   

"Vi startar utvecklingen i Norden med vårt kontor i Göteborg, varifrån vi kan stödja hela den nordiska marknadsutvecklingen. Under de närmaste 2 åren strävar vi efter att ha 30 anställda och vårt mål är att uppnå 30 miljoner Euro i årlig omsättning i slutet av 2020," tillägger Jarmo Halonen.

Ekol kan göra mer än att bara prata om moderna, innovativa lösningar. Ekol kan verkligen erbjuda dessa lösningar till sina kunder. Det är möjligt eftersom företaget har egen FoU-avdelning vilken sysselsätter över 120 personer som just nu arbetar med 130 olika projekt för att göra både företaget och tjänsterna ännu bättre och mer effektiva. Resultatet av arbetet i denna avdelning gör Ekol annorlunda från andra logistikföretag på marknaden.

"Ekol beslutade sig för att starta egen verksamhet i Norden för att närma sig sina kunder i denna regionen och för att kunna möta deras behov ännu bättre. Det är även värt att betona att ett av Ekols blocktåg går från vårt nav i Trieste i Italien, till Kiel i Tyskland, och är avsedd för de nordiska volymerna. Vi planerar att utöka antalet tåg inom den närmaste framtiden. Denna tågförbindelse förbinder Norden på ett intermodalt sätt med Sydeuropa och Turkiet," säger Wojciech Brzuska, VD Ekol Europe.

Om Ekol: Ekol är ett internationellt logistikföretag, grundat 1990, som erbjuder integrerad logistik genom frakt, lager, tull samt leverantörskedjestyrning i 16 länder.

Ekols affärsmodell stärks av teknologisk inspiration som blandar sinne, hjärta och medvetande samtidigt som kunderna erbjuds integrerade och innovativa lösningar. Ekol är alltid ett steg före och nöjer sig aldrig med att vara tillräckligt bra. Den inställningen ökar våra kunders prestationer och skapar fördelar för miljö, ekonomi och samhälle.

Ekol är en av Europas största logistikleverantörer, med distributionslager på 1.000 000 kvadratmeter stora lagerutrymmen i Turkiet, Tyskland, Italien, Grekland, Frankrike, Ukraina, Bosnien-Hercegovina, Rumänien, Ungern, Spanien, Polen, Tjeckien, Bulgarien, Iran, Slovenien och Sverige. De intermodala transporterna sker genom Ekols 6 Ro-Ro-fartyg, 48 blocktåg per vecka samt 5 500 fordon. I uppfyllandet av sina löften får Ekol största styrka från sina medarbetare och det starka distributionsnätverket. Ett multinationellt team med fler än
7 000 medarbetare, dedikerade att leverera total kundnöjdhet, spelar en viktig roll i Ekols framgångshistoria.

För mer information:  

Jarmo Halonen
Regional Director Nordics,
Eko Logistics Sweden
Jarmo.halonen@ekol.com
Telefon: +35 8 409 006 466

Bogna Blasiak
Kommunikationschef, Ekol Europe
bogna.blasiak@ekol.com
telefon +48 663 298 004

Taggar:

Om oss

Ekol är ett internationellt logistikföretag, grundat 1990, som erbjuder integrerad logistik genom frakt, lager, tull samt leverantörskedjestyrning i 16 länder. Ekols affärsmodell stärks av teknologisk inspiration som blandar sinne, hjärta och medvetande samtidigt som kunderna erbjuds integrerade och innovativa lösningar. Ekol är alltid ett steg före och nöjer sig aldrig med att vara tillräckligt bra. Den inställningen ökar våra kunders prestationer och skapar fördelar för miljö, ekonomi och samhälle. Ekol är en av Europas största logistikleverantörer, med distributionslager på 1.000 000 kvadratmeter stora lagerutrymmen i Turkiet, Tyskland, Italien, Grekland, Frankrike, Ukraina, Bosnien-Hercegovina, Rumänien, Ungern, Spanien, Polen, Tjeckien, Bulgarien, Iran, Slovenien och Sverige. De intermodala transporterna sker genom Ekols 6 Ro-Ro-fartyg, 48 blocktåg per vecka samt 5 500 fordon. I uppfyllandet av sina löften får Ekol sin största styrka från sina medarbetare och det starka distributionsnätverket. Ett multinationellt team med fler än 7 000 medarbetare, dedikerade att leverera total kundnöjdhet, spelar en viktig roll i Ekols framgångshistoria.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jarmo Halonen, regionchef för Ekol Nordics
Ekol Nordics kommer att erbjuda internationella FTL, LTL samt samlastningstransporter. I början kommer vi att koppla samman de nordiska länderna med Turkiet, Mellanöstern och andra länder där Ekol finns. Nästa steg är att erbjuda transporter över hela Europa
Jarmo Halonen, regionchef för Ekol Nordics
Vi startar utvecklingen i Norden med vårt kontor i Göteborg, varifrån vi kan stödja hela den nordiska marknadsutvecklingen. Under de närmaste 2 åren strävar vi efter att ha 30 anställda och vårt mål är att uppnå 30 miljoner Euro i årlig omsättning i slutet av 2020
Wojciech Brzuska, VD Ekol Europe
Ekol beslutade sig för att starta egen verksamhet i Norden för att närma sig sina kunder i denna regionen och för att kunna möta deras behov ännu bättre. Det är även värt att betona att ett av Ekols blocktåg går från vårt nav i Trieste i Italien, till Kiel i Tyskland, och är avsedd för de nordiska volymerna. Vi planerar att utöka antalet tåg inom den närmaste framtiden. Denna tågförbindelse förbinder Norden på ett intermodalt sätt med Sydeuropa och Turkiet