Ekonomikompassen | ECB inför policymöte

Tiden för nästa policymöte hos ECB närmar sig med stormsteg. Utifrån vad som tidigare sagts om  finanserna i eurozonen är det troligt att styrräntan kan komma att påverkas. Ekonomikompassen bevakar nyheter och händelser som rör ECB och finansmarknaden. I denna senare artikel diskuteras några av de beslut som kan väntas i och med mötet den 25 juli i år.

Under senare tid har man kunnat se behov av penningpolitiska lättnader i hela euroregionen. Denna typ av åtgärder är till för penningpolitisk stimulans och behovet kvarstår tills man kan se positiva trender. Från korridorerna på ECB är det tydligt att man är öppen för att göra en rad förändringar i syfte att förbättra och stötta ekonomierna i området. Commerzbank har tidigare dragit slutsatsen att depositräntan kan sjunka 10 punkter som resultat av mötet. Det finns dock en uppsjö redskap ECB kan använda sig av.

”ECB har flera verktyg till sitt förfogande och ECB-chefen uteslöt inget av dem. Centralbanken kan sänka depositräntan, justera sin prognos för styrräntorna eller vidta andra åtgärder för att lindra sidoeffekter i ekonomin. Det finns betydande utrymme för att sätta upp ett nytt QE-program.”

Hela artikeln finns via https://ekonomikompassen.se/ecb-sanker-rantan-i-juli-menar-commerzbank/

Externa länkar för information:

http://inkonomi.se/europeiska-centralbanken/
http://ekonomibarometern.se/styrrantan-och-centralbanken/
http://banksektorn.se/svenska-kronan-och-euron/

Kontakt via ekonomikompassen.se

Om oss

Ekonomikompassen är en nyhetsportal för ekonominyheter, näringsliv, import och kapitalhantering. Genom att bevaka samt återge väsentliga finansnyheter bidrar Ekonomikompassen till större insikt i finansiella frågor som rör såväl näringsverksamheter som privatpersoner. Sedan starten av ekonomikompassen har vi verkat för ökad spridning av frågor som avser finans och investering. Satsningen gör ett stort arbete i fråga om att inhämta nyheter från den ekonomiska sektorn och återge den i tillgängligt format. Källor för nyheter http://ekonomikompassen.se/ Vi använder en uppsjö källor och informationskanaler för att bevaka såväl nyheter som företeelser på en finansorienterad marknad. Bolån, ränteeffekter och annat som inte är av direkt nyhetsvärde presenteras som rena informationstexter. En förhoppning är att dessa skall utbilda och intressera de som är i färd med att ta stora beslut för sin privatekonomiska framtid. Källor för ekonominyheter anges vid behov i varje artikel på webbplatsen. Dessa källor kan handla om artiklar som på ett tydligt sätt vidare fördjupar de olika ämnen som behandlas i våra texter. Det kan också vara hänvisningar till traditionella nyhetsredaktioner som tar upp samma frågor. Övriga sidor inom ekonomikompassen ekonomikompassen.se samlar nyheter och information som rör ekonominyheter i vidare form. Vid sidan av denna webbplats finns även ett ytterligare antal som ingår i samma satsning. Via dessa fokuserar vi på specifika delar av finanssektorn och går djupare på dessa områden. Genom att dela upp arbetet på flera webbplatser kan vi erbjuda bättre informationsfokus och nå ut på flera arenor som på något sätt bygger på ekonomiska frågor. http://banksektorn.se/ Fokus för denna webbplats är bankvärlden, lån, räntor och tjänster. Vi tittar på nyheter och frågor som rör allt ifrån sparkonton till bolånemarknaden. Vid sidan av nyheter i dessa ämnen finns även informationssidor om ekonomi för individer och företag. http://fondvision.se/ Att spara i fonder är allt vanligare för privatpersoner. Valet av tjänster och fonder är dock ett ämne som behöver studeras. Några av våra huvudfrågor på denna sida är nedan. Aktiefonder, indexfonder, aktivt förvaltade fonder, branschfonder, räntefonder, hedgefonder, passiva fonder. http://kapitalinfo.se/ Denna sida utmärker sig från övriga då fokus är valutor och finanstjänster i vidare begrepp. Utifrån nyheter och förändringar på såväl inhemsk som yttre marknad diskuteras ämnen som rör ekonomiska trender. För den som har ett intresse för finanssektorn är detta en nyhetssida värd att besöka ofta.

Prenumerera