Villapriser upp i flera städer

Report this content

Prisutveckling för villor i Sverige under granskning.

En ny lista med aktuella huspriser har släppts och i den gick att läsa att det på ett nationellt plan skett en treprocentig ökning av priserna runt om i landet.

Uppgifterna är hämtade från Statistiska Centralbyråns och visade prisökningen för i år, och att det är i exakt paritet med ökningen för samma tidpunkt 2018. Av landets totalt 21 län har det skett en prisökning i 20 stycken. Det enda länet som behåller sin prisnivå jämfört med föregående mätperiod är Blekinge. Västernorrlands län och Västmanland har stått för de två enskilt största ökningarna med sju procent var.

Listat över kommuner så var ökningen som störst i Eskilstuna med 12 procent följt av Falun med 11. De tre stora regionerna Malmö, Göteborg och Stockholm visade en blygsammare utveckling som låg mellan 1-3 %.

Se vidare om Svenska villapriser här https://presspromotion.se/prisokning-i-landet-med-cirka-3/