Analysguiden: Halvledarbristen orsakade störningar under Q3

Report this content

Elanders redovisar en organisk tillväxt om 3 procent för det tredje kvartalet och en ebita-marginal om 4,4 procent vilken tyngdes av högre kostnader relaterade till halvledarbrist. Analysguiden upprepar deras riktkurs om 225 kronor.

Lägre marginaler under Q3 2021
Elanders rapporterade en organisk tillväxt på 3% under Q3 2021 och omsättningen ökade till 2 865 mkr (2 778). Det justerade rörelseresultatet uppgick under kvartalet till 126 mkr (190), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 4,4% (6,8%). Bolaget rapporterar att halvledarbristen orsakat stora störningar i bolagets kunders produktion. Detta har lett till stora fluktuationer i kundernas efterfrågan, vilket fört med sig högre kostnader och lägre marginaler. Elanders förhandlar nu med sina kunder för att hitta hållbara lösningar på dessa utmaningar.

Något justerade estimat efter svagt Q3
Under senare delen av september upplever bolaget att man kunnat skönja en återhämtning beträffande halvledarbristen. Man räknar med att situationen kommer att förbättras ytterligare till Q4. Tillsammans med en stark underliggande efterfrågan från bolagets kunder gör detta att man räknar med en mindre negativ påverkan av halvledarbristen i Q4 jämfört med Q3. Sammantaget gör detta att vi gör mindre nedjusteringar av våra vinstestimat för 2021 och 2022. 

Tydlig ambition växa organiskt och genom förvärv
Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management. Koncernen har ca 7 000 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder. Idag utgör Elanders ursprungliga verksamhet inom Print & Packaging endast 20% av försäljning och resultat, och bolagets huvudsakliga verksamhet är inom Supply Chain Solutions som står för 80% av omsättning och resultat. Under Q3 förvärvades tyska digitaltryckeriet Schätzl med en omsättning på ca EUR 15 miljoner. Kvoten nettoskuld/EBITDA är på rullande 12 månader 1,67, vilket ger gott om utrymme för värdeskapande förvärv.

Vi upprepar vår riktkurs 225 kr
Vi justerar ned våra estimat för rörelseresultat 2021 och 2022 med 9–10% efter den lägre redovisade marginalen under Q3. Vid en internationell jämförelse med andra bolag verksamma inom supply chain solutions framstår Elanders som attraktivt värderat. Vi upprepar vår riktkurs 225 kr.

Läs hela analysen