ElectReon Wireless erhåller 50 miljoner US dollar via aktieerbjudande

ElectReon Wireless, som är världsledande inom utveckling och implementering av trådlös elväg, dvs laddning av elfordon i rörelse, har erhållit 50 miljoner US dollar via ett aktieerbjudande med målet att påskynda det globala skiftet mot hållbar mobilitet genom elfordon med minimala batterier.  Sverige kan bli den första kommersiella marknaden där Trafikverket leder arbetet med att bygga en elvägspilot i Örebro eller  Stockholm.

ElectReon förväntas starta driften av demoprojekt i Tel Aviv och på Gotland (Smartroad Gotland) under slutet av 2020 och kommer att använda det tillskjutna kapitalet till att accelerera utvecklingen av nya kommersiella projekt. De nya projekten inkluderar 10 km elvägsutbyggnad för kollektivtrafik och kommersiella fordon i Tel Aviv, samt att vara redo för den 25-30 km långa elvägspilot för tunga lastbilar som planeras av Trafikverket. Företaget planerar också att etablera lokal närvaro på utvalda marknader, tex Tyskland, Italien, Frankrike, USA (Kalifornien), Indien och Latinamerika, där ytterligare projekt är under utveckling.

Som ett steg i den globala omställningen mot elektrifiering av tunga fordon, beslutade Kalifornien nyligen om nya lagkrav som medför att fordonstillverkare tvingas sälja större andel kommersiella elfordon. Regleringarna är de första i sitt slag, och syftar till att åtgärda luftkvaliteten i delstaten och bidra till klimatomställningen. Detta innebär en stor potentiell marknad för ElectReons lösning som innebär att tunga lastbilar kan elektrifieras utan behov av stora batterier. 

Kapitalet kommer därutöver att användas för att expandera användningsområdet för trådlösa elvägar till att inkludera alla fordonstyper såsom tunga lastbilar, lätta lastbilar, taxin och autonoma fordon.

"Vi tackar våra investerare för att de tror på hållbar mobilitet som motor för global tillväxt och att de ser ElectReons tekniska lösning som en plattform för att förse världen med 100% hållbara transporter."  säger Electreon's VD, Oren Ezer.

Flera av Israels större institutionella investerare står för kapitalet - Midgal, Psagot, Mor, Excellence och Halman Adubi, samt de ledande hedgefonderna Alpha och Safra. Även Afcon Holdings, den största israeliska aktören inom laddning av elfordon skjuter till kapital.

Om ElectReon
ElectReon Wireless är ett israeliskt börsnoterat företag som utvecklar och implementerar trådlös dynamisk laddning för alla typer av fordon.  En delad, osynlig, “ladda som en tjänst”-plattform som möjliggör kostnadseffektiv elektrifiering av kommersiella och autonoma fordonsbestånd med små batteribehov samt smidig och kontinuerlig drift. Projektet Smartroad Gotland leds av ElectReon AB som är ett helägt dotterbolag till Electreon Wireless.

  
Kontakt:
Håkan Sundelin, Regionchef Norden ElectReon AB
hakan@electreon.com
www.smartroadgotland.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar