Omvandling av aktier i Electrolux Professional

Report this content

Enligt bolagsordning för Electrolux Professional AB (publ) har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under januari 2021 har på aktieägares begäran 49 606 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 36,003,573.9.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 287 397 450 varav 8 070 921 aktier av serie A och 279 326 529 aktier av serie B.

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 klockan 17:30.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Våra innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder. År 2019 hade Electrolx Professional en global försäljning på 9,3 miljarder kronor och cirka 3.600 anställda. Mer information finns på https://www.electroluxprofessional.com/corporate/

Prenumerera

Dokument & länkar