Electronic Arts står fast vid sitt bud om 61 kr per aktie i Digital Illusions CE AB

Redwood Shores, Kalifornien och Stockholm, Sverige -- 22 november, 2004 -- Electronic Arts (NASDAQ:ERTS), världens ledande spelutvecklare och förläggare inom interaktiv underhållning, bekräftar sitt kontanterbjudande om 61 kronor per A-aktie i Digital Illusions CE AB (publ) (“DICE”). EA:s bud på samtliga utestående A-aktier i DICE offentliggjordes måndagen den 15 november, 2004. EA står fast vid sitt erbjudande om 61 kronor per aktie, vilket baseras på en djup kunskap om spelindustrins ekonomi och trender. Under de kommande åren då dataspelsbranschen växlar över till nästa generations teknik, kommer alla spelutvecklare att stå inför ökade kostnader och behöva arbeta med större produktutvecklingsteam. I denna situation ökar riskerna för mindre spelutvecklare markant. Genom att gå samman med EA får DICE full tillgång till EA:s studiosystem och branschens mest avancerade teknik för att stärka företagets utsikter till framgång på lång sikt. Styrelsen i DICE har enhälligt rekommenderat aktieägarna i DICE att acceptera erbjudandet om 61 kronor per aktie. Nordea Corporate Finance har på styrelsens uppdrag utvärderat erbjudandet och har i ett utlåtande uttalat sin uppfattning att erbjudandet ur finansiell synvinkel är skäligt för aktieägarna i DICE. Den näst största aktieägaren, Bonnier & Bonnier AB, samt anställda med substantiella aktieinnehav i DICE har förbundit sig att sälja sina aktier till EA. Prospektet som beskriver erbjudandet kommer att finnas tillgängligt från och med den 25 november. Anmälningsperioden påbörjas den 26 november och avslutas den 16 december 2004. För ytterligare information hänvisas media till: Tiffany Steckler Electronic Arts +44 (0)1932 450 703 För ytterligare information hänvisas investerare till: Björn Åkerlund Handelsbanken Capital Markets + 46 (0)8 701 1000

Dokument & länkar