Electronic Arts står fast vid sitt bud om 61 kronor per aktie i Digital Illusions CE AB

Redwood Shores, Kalifornien och Stockholm, Sverige -- 15 december, 2004 --

Electronic Arts (NASDAQ:ERTS), världens ledande spelutvecklare och förläggare inom interaktiv underhållning, bekräftar sitt kontanterbjudande om 61 kronor per A-aktie i Digital Illusions CE AB (publ) (“DICE”). EAs bud på samtliga utestående A-aktier i DICE offentliggjordes den 15 november 2004. EA står fast vid sitt erbjudande om 61 kronor per aktie och vidhåller att priset är skäligt mot bakgrund av de möjligheter och risker som DICE står inför. EA har en djup kunskap om spelindustrins ekonomi och trender och detta erbjudande utgör en skälig värdering av DICE baserat på realistiska förväntningar på företagets framtida finansiella utveckling. EA konstaterar att erbjudandet har rekommenderats av DICEs styrelse samt att Nordea Corporate Finance i en så kallad fairness opinion har uttalat sin uppfattning att erbjudandet är skäligt ur en finansiell synvinkel. Dessutom har såväl den näst största aktieägaren Bonnier & Bonnier AB som anställda med betydande aktieinnehav förbundit sig att sälja sina aktier till EA. I takt med att marknadsförhållandena blir allt mer krävande kommer ett samgående med EA att förbättra DICEs position och förutsättningar för långsiktig framgång. EAs planer på att expandera studion och skapa nya jobb är också något som är fördelaktigt för DICE. För ytterligare information hänvisas media till: Tiffany Steckler Electronic Arts +44 (0)1932 450 703

Dokument & länkar