ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I ELEKTA PER DEN 30 JUNI 2008

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 30 juni 2008

Enligt en lagregel skall alla noterade bolag – om en ändring av antalet aktier skett under en månad – offentliggöra det totala antalet aktier i bolaget den sista handelsdagen i varje kalendermånad.

Under juni månad tecknades 295 869 nya B-aktier i Elekta genom utnyttjande av tilldelade teckningsoptioner inom ramen för fastställt optionsprogram.

Det totala antalet aktier i Elekta per den 30 juni 2008 uppgår därmed till 92 837 963 fördelat på 3 562 500 A-aktier och 89 275 463 B-aktier.

En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till en röst.

Elektas aktuella innehav av egna aktier uppgår till 951 300 B-aktier återköpta under januari och februari 2008. Elektas styrelse avser att föreslå kommande årsstämma att makulera dessa aktier.

Om oss

I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra mer än 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.

Prenumerera

Dokument & länkar