Bokslutskommuniké, maj–april 2020/21

Report this content

Accelererad ordertillväxt
 

Under Elektas fjärde kvartal drev vi en stark ordertillväxt i alla regioner – både avseende marknadstillväxt och marknadsandelar – och vi fick vår 100:e Unity order. Installationsvolymerna var på liknade nivåer som under fjärde kvartalet förra året, fortsatt påverkade av minskat fysiskt tillträde till sjukhus, särskilt på tillväxtmarknader, på grund av covid. När vi sammanfattar helåret visade vi bra ordertillväxt på en pandemi-påverkad marknad, förbättrade våra EBITA-marginaler baserat på stabila volymer och levererade det bästa årliga kassaflödet någonsin.

Gustaf Salford
Vd och koncernchef

Fjärde kvartalet

 • Bruttoorderingången uppgick till 5 379 (5 032) Mkr, motsvarande en ökning om 18 procent i konstant valuta
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 667 (4 008) Mkr, motsvarande en tillväxt om 1 procent i konstant valuta
 • Bruttomarginalen uppgick till 38,5 (42,6) procent
 • EBITA uppgick till 743 (886) Mkr, motsvarande en EBITA-marginal om 20,3 (22,1) procent
 • Resultat per aktie uppgick till 0,89 (1,07) kr före/efter utspädning
 • Kassaflödet efter löpande investeringar minskade med 208 Mkr till 818 (1 026) Mkr

Helår

 • Bruttoorderingången uppgick till 17 411 (17 735) Mkr, motsvarande en tillväxt om 6 procent i konstant valuta
 • Nettoomsättningen uppgick till 13 763 (14 601) Mkr, motsvarande en ökning om 1 procent i konstant valuta
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,8 (42,0) procent
 • EBITA uppgick till 2 709 (2 521) Mkr, motsvarande en EBITA-marginal om 19,7 (17,3) procent
 • Resultat per aktie uppgick till 3,28 (2,84) kr före/efter utspädning
 • Kassaflödet efter löpande investeringar förbättrades med 1 454 Mkr och uppgick till 1 706 (252) Mkr

 Utdelning för räkenskapsåret 2020/21

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2.20 (1.80) kr per aktie (vid två utbetalningstillfällen) för räkenskapsåret 2020/21

Ny prognos på medellång sikt

 • Genomsnittlig nettoomsättningstillväxt på över 7 procent till 2024/25
 • Ökad EBIT-marginal procent till 2024/25
 • En ny utdelningspolicy på minst 50 procent av årets resultat

Inga viktiga händelser efter kvartalet

 

1 Efter löpande investeringar. 2 Före / efter utspädning. 3 Beräknat på konstant valuta
 

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Elekta AB (publ)
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com 

Johan Adebäck, CFO, Elekta AB (publ)
Tel: +46 70 873 33 21, e-post: johan.adeback@elekta.com

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 28 maj 2021 kl. 07.30 CET. (REGMAR)

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra fler än 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar