Delårsrapport, maj–juli 2019/20

Report this content

En mycket stark order-ingång drar igång året

Året började starkt och visar att innovation möjliggör tillväxt genom en ökad orderingång på 32 procent. Den underliggande lönsamheten ökade, och gynnades av högre försäljning och förbättrad bruttomarginal. Med detta mycket lovande kvartal har vi en stark position för att fortsätta skapa värde och stärka vårt ledarskap inom precision radiation medicine.

Richard Hausmann
Vd och koncernchef

Första kvartalet
• Bruttoorderingången uppgick till 4 390 (3 174) Mkr, motsvarande en organisk tillväxt om 32 procent.
• Nettoomsättningen uppgick till 3 228 (2 819) Mkr, motsvarande en organisk tillväxt om 9 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 42,6 (39,1) procent.
• EBITA ökade med 16 procent till 448 (386) Mkr, motsvarande en EBITA-marginal om 13,9 procent (13,7).
• Resultat per aktie uppgick till 0,38 (0,43) före/efter utspädning.
• Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -784 (-542) Mkr.
• 13 Elekta Unity ordrar bokades i kvartalet.
• Vid dagens årsstämma föreslår styrelsen en utdelning om 1,80 (1,40) kr per aktie för räkenskapsåret 2018/19 att delas ut vid två tillfällen.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
• Lionel Hadjadjeba har anställts och utsetts till President MR-Linac Solutions för att driva kommersialiseringen av Elekta Unity.
• Verena Schiller har utsetts till President Neuro Solutions för att utveckla neuro-verksamheten.

Upprepade utsikter för räkenskapsåret 2019/20
• Nettomsättningstillväxt om 8-10 procent, beräknat på oförändrade valutakurser.
• EBITA-marginal på omkring 19 procent.


1 Efter löpande investeringar
2 Före / efter utspädning
3 Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat på oförändrade valutakurser

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 07.30 CET. (REGMAR)

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra
precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar