• news.cision.com/
  • Elekta/
  • ELEKTA FÅR BESTÄLLNINGAR PÅ LEKSELL GAMMA KNIFE I USA, JAPAN OCH ITALIEN PÅ TOTALT 160 MILJONER KRONOR

ELEKTA FÅR BESTÄLLNINGAR PÅ LEKSELL GAMMA KNIFE I USA, JAPAN OCH ITALIEN PÅ TOTALT 160 MILJONER KRONOR

Report this content

ELEKTA FÅR BESTÄLLNINGAR PÅ LEKSELL GAMMA KNIFE I USA, JAPAN OCH ITALIEN PÅ TOTALT 160 MILJONER KRONOR Elekta har tecknat avtal om leverans av Leksell Gamma Knife? utrustning till USA, Japan och Italien. Avtalen omfattar leverans av strålknivsutrustning samt uppgradering och omladdning av befintliga installationer. Det totala ordervärdet är cirka 160 miljoner kronor. Leveranserna är planerade för 2002-2004. En av leveranserna till USA omfattar ett unikt prefabricerat behandlingsrum för Leksell Gamma Knife. Det strålsäkra behandlingsrummet levereras nyckelfärdigt inklusive alla interna installationer såsom el, vatten, avlopp, ventilation m.m. Sjukhuset behöver endast gjuta en betongplatta på vilket behandlingsrummet placeras i anslutning till redan befintliga sjukhusbyggnader. "Genom denna nya installationslösning uppnår både kunden och Elekta många fördelar", säger Tomas Puusepp, ansvarig för Elektas försäljning, marknadsföring och service. "Installationstiden reduceras till några veckor vilket gör att sjukhuset tidigare kan komma igång med behandling av patienter, vilket är viktigt både ur ekonomisk och konkurrensmässig synpunkt. Installationens placering blir flexibel och avbrottet i sjukhusets dagliga verksamhet minimeras. Detta är ett nytt, för våra kunder värdefullt tillskott till Elektas totallösningsstrategi. Elekta har också bättre kontroll över kvaliteten i hela installationsprocessen", avslutar Tomas Puusepp. ***** Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel. 08-587 254 82 Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20040826BIT21520/wkr0001.pdf

Dokument & länkar