Elekta fokuserar på fortsatt stark tillväxt och ökar satsningarna på forskning och utveckling

Stockholm, 12 juni – Efter en stark bokslutskommuniké presenterade Elekta idag positiva utsikter för de kommande åren under företagets kapitalmarknadsdag i Stockholm.

Elektas vd och koncernchef Tomas Puusepp inledde kapitalmarknadsdagen med att presentera underlag som visar att Elekta blir allt starkare på samtliga marknader. Han upprepade även företagets målsättning att årligen behandla två miljoner patienter.

– Vi har fortsatt vår snabba tillväxt och utveckling på tillväxtmarknaderna och samtidigt stärkt vår ställning på etablerade marknader. Under de kommande tre åren är vår ambition en nettoomsättningstillväxt på 40 procent i lokal valuta. På en övervägande del av marknaderna är vi ledande och vi fortsätter att investera för att hjälpa patienterna till ett bättre liv, sa Tomas Puusepp till de drygt 100 investerarna och analytikerna.

– Elekta har växt snabbare än konkurrenterna. Tillväxten i Asien har varit god och Kina är nu företagets näst största marknad. Elekta kommer att fortsätta fokusera på Europa, och då särskilt på regionens tillväxtmarknader. Beträffande ersättningsinvesteringar för Siemens installerade bas förväntas omfattningen att normaliseras och växa under de närmaste åren, men inte att öka på kort sikt, fortsatte Tomas Puusepp.

Tomas Puusepp talade även om Elektas ledande ställning som innovatör och exemplifierade med företagets senaste linjäraccelerator, Versa HD™, som lanserades i mars 2013.

– Under de första 60 dagarna fick vi 30 beställningar på Versa HD – ett tydligt bevis på en stark efterfrågan och ett stort intresse, sa han.

Han berättade vidare att Elekta kommer att öka investeringarna i forskning och utveckling för att befästa rollen som pionjär inom neurovetenskap och cancerbehandling.

– För att ytterligare stärka vår ledande ställning ökar vi våra investeringar i forskning och utveckling med över 20 procent under det kommande året. Vi har ett omfattande produktutvecklingsprogram inriktat på bland annat integrerade programvarulösningar, brachyterapi och ett projekt för att kombinera strålbehandling och magnetresonansavbildning (MRI) i ett system.

Håkan Bergström, CFO, redogjorde för den finansiella ställningen inklusive Elektas strategi för en hållbar och lönsam tillväxt.

– Effektiviteten har ökat och vi fortsätter även att arbeta för att skapa en bättre hävstång på vår fasta kostnadsbas. Vår ambition är att sänka SG&A-kostnaden till 18 procent av nettoomsättningen från nuvarande 20 procent. Vi arbetar också för att öka omsättningen från vår eftermarknad och förväntar oss ett till starkt räkenskapsår under 2013/14, sa Håkan Bergström.

Övriga talare var Jay Hoey, Executive Vice President för region Nordamerika, Gilbert Wai, Executive Vice President för region Asien och Stillahavsregionen, och Ian Alexander, Executive Vice President för Europa, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern. Ett urval av de viktigaste punkterna var:

• 11 procent genomsnittlig årlig orderökning (CAGR) i Nordamerika de senaste åren
• Andelen nya order uppgick till 50 procent i Asien och Stillahavsregionen under räkenskapsåret 2012/13
• Omkring 50 procents marknadsandel i Indien och i Kina – företagets näst största marknad
• Ledande på både etablerade marknader och tillväxtmarknader i Europe, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika

Kapitalmarknadsdagen ägde rum 12 juni med start klockan 13.00 CET på Clarion Sign Hotel i Stockholm. Presentationer och webcast finns på www.elekta.com/ir.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Håkan Bergström, Chief Financial Officer, Elekta AB
Tel: +46 733 342 318, e-post: hakan.bergstrom@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen offentliggjordes 12 juni 2013 kl. 13.00 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 400 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar