Elekta ledande på tillväxtmarknader

Pressmeddelande
Stockholm den 12 december 2011

På Elektas kapitalmarknadsdag med temat tillväxtmarknader beskrev Elektas vd och koncernchef Tomas Puusepp hur Elekta ska bygga vidare på sin ledande ställning på tillväxtmarknader. Elekta har ett långsiktigt engagemang i att göra den mest avancerade cancervården tillgänglig för fler patienter runt om i världen.

– Det kommer att finnas ett enormt behov av cancervård på de här marknaderna under många år framöver. Med ett långsiktigt engagemang och genom att förse ett växande antal sjukhus med avancerade lösningar inom onkologi och neurokirurgi, inklusive utbildning, kan vi bidra till att fler patienter får tillgång till avancerad cancervård, sade Tomas Puusepp.

Han anser att det utöver ekonomisk utveckling finns flera faktorer som driver på tillväxten på tillväxtmarknader. Några av dessa är en åldrande befolkning med ökad förekomst av cancer och statligt finansierad utbyggnad av sjukvård. Tomas Puusepp menar att det här ger förutsättningar för en varaktig tillväxt på uppskattningsvis omkring 10–20 procent per år. Han sade också att Elektas omsättning på tillväxtmarknaderna beräknas öka från dagens 30 procent till cirka 40 procent av Elektas totala omsättning år 2015.

Det nyligen genomförda förvärvet av Nucletron, som är världsledande inom brachyterapi, kommer att bidra till Elektas tillväxt. Förvärvet breddar företagets produkterbjudande men ger också nya kunder på tillväxtmarknaderna.

– Vi har funnits i Kina sedan 1982 och idag är Elekta marknadsledande i landet. Sju av tio ledande kliniker har utrustning från Elekta. Vi arbetar målmedvetet med att erbjuda cancervårdslösningar i den växande sjukvårdssektorn i Asien-Stillahavsområdet, sade Gilbert Wai, Executive Vice President, region Asia Pacific.

Nabil Elias Romanos, Vice President, Eastern Europe and Middle East, uttalade sig om regionen.
– Behovet av cancervård är långt ifrån tillgodosett, vilket kommer fortsätta att driva på efterfrågan i Östeuropa och Mellanöstern. I exempelvis Ryssland utrustas uppskattningsvis 10–15 kliniker med strålterapiutrustning varje år med hjälp av statlig finansiering. Elekta har levererat linjäracceleratorer och Leksell Gamma Knife® till många av de mest framstående cancerklinikerna i Ryssland. Vi levererar kompletta lösningar och utbildning. Ryska läkarstudenter får stöd av experter från Elekta för att öka sin professionella kompetens, kunskap och förståelse för strålterapi.

Andra talare var Antonio Ponce, Vice President, Latin America, Tim Rooney, Managing Director, Elekta Japan, och Percy Shroff, Managing Director, Elekta India, vilka berättade om verksamheten i sina respektive regioner.


För ytterligare frågor, var vänlig kontakta:

Håkan Bergström, Finansdirektör, Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 547, hakan.bergstrom@elekta.com

Stina Thorman, Kommunikationschef, Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 437, stina.thorman@elekta.com

Johan Andersson Melbi, Investor Relations Manager, Elekta AB (publ)
+46 702 100 451, johan.anderssonmelbi@elekta.comInformationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 12 december, 2011 kl. 13.00 CET.Om Elekta

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 300 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det kommer att finnas ett enormt behov av cancervård på de här marknaderna under många år framöver. Med ett långsiktigt engagemang och genom att förse ett växande antal sjukhus med avancerade lösningar inom onkologi och neurokirurgi, inklusive utbildning, kan vi bidra till att fler patienter får tillgång till avancerad cancervård
Tomas Puusepp, VD och koncernchef Elekta