Elekta presenterar långsiktig strategi och finansiellt scenario på kapitalmarknadsdag

STOCKHOLM, 27 september 2018 – På sin kapitalmarknadsdag i Stockholm i dag presenterade Elekta (EKTA-B.ST) bolagets långsiktiga strategi och ett nytt finansiellt scenario för perioden fram till och med räkenskapsåret 2022/23. Det omfattar en årlig nettoomsättningsökning (CAGR) på 8–10 procent, beräknat på oförändrade valutakurser, i kombination med en förbättring av EBITA-marginalen på upp till 200 baspunkter mot slutet av perioden, från de 20 procent som redovisades på rullande 12 månadersbasis. Företaget återupprepade samtidigt sina utsikter för räkenskapsåret 2018/19.

Richard Hausmann, Elektas vd och koncernchef, säger att under de senaste åren har Elekta lagt en stabil grund för framtida tillväxt.

– Vi har förbättrat vår marginal och vårt kassaflöde och har återgått till en hög tillväxt. Nu är vi i ett bra läge för att förverkliga vår vision. Framtiden för vår bransch ligger inom precisionsdriven strålbaserad medicin, inklusive visualiseringsteknik av hög diagnostisk kvalitet vid behandlingstillfället, adaptiv behandlingsplanering i realtid, databaserad individanpassning och intelligent automatisering. Vi anser att detta kommer att förbättra de befintliga behandlingarna betydligt och leda till bättre resultat för patienterna och ökad effektivitet för klinikerna. Elekta Unity är ett viktigt steg på vägen och vi förväntar oss att den kommer att bli en standardbehandling inom precisionsdriven strålbaserad medicin. Vi ser en adresserbar marknad på 3 000 till 4 000 system. 

Han talade också om vikten av behandling för alla: att göra strålbehandlingar av hög kvalitet tillgängliga för alla cancerpatienter i världen.

– Vi vill ge människor överallt samma chans att övervinna cancer och vi har lanserat initiativ som är särskilt anpassade till att ta fram lösningar för utvecklingsländer. 

Richard Hausmann sammanfattade med att säga att Elektas ambition är att vara ledare på strålbehandlingsmarknaden:

– Vi har legat i täten när det gäller innovation i årtionden och vi ska fortsätta att leda branschen.

Elektas tidigare långsiktiga finansiella ambitioner har varit under översyn, som framgår i Elektas årsredovisning 2017/18, och ersätts av det nya finansiella scenariot som kommunicerats idag.

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 september 2018 kl. 13.00 CET. (REGMAR)

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Investor Relations
Tel: +46 70 410 7180, e-post:
Oskar.Bosson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Johan Andersson, Director Investor Relations
Tel: +46 70 210 0451, e-post: johan.andersson@elekta.com

Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.elekta.com

Taggar:

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar