• news.cision.com/
 • Elekta/
 • Elekta publicerar preliminära resultat för andra kvartalet och uppdaterade utsikter för räkenskapsåret 2019/20

Elekta publicerar preliminära resultat för andra kvartalet och uppdaterade utsikter för räkenskapsåret 2019/20

Report this content

STOCKHOLM,15 november 2019 – Elekta (EKTA-B.ST), global ledare inom precision radiation medicine, publicerar idag preliminära finansiella resultat för andra kvartalet 2019/20. Den underliggande verksamheten fortsatte vara stark, men valuta och försenade installationer påverkade EBITA negativt i kvartalet. Företaget har initierat åtgärder för att förbättra marginalen under det andra halvåret, men har också beslutat att uppdatera utsikten avseende marginalen för helåret till en EBITA marginal på runt 18 procent. 

Preliminära resultat för andra kvartalet i korthet:

 • Bruttoorderingången uppgick till cirka 4 000 Mkr (3 670), motsvarande en organisk tillväxt om 5 procent.
 • Nettoomsättningen uppgick till cirka 3 700 Mkr (3 330), motsvarande en organisk
  tillväxt om 7 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 41,0 (41,4) procent.
 • EBITA uppgick till cirka 540 Mkr (601), motsvarande en EBITA-marginal om
  14,5 procent (18,0).
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till cirka 230 Mkr (367).
 • 6 Elekta Unity ordrar bokades i kvartalet.

Organisk orderingångstillväxt under andra kvartalet uppgick till cirka fem procent efter ett mycket starkt första kvartal. Orderingången för de första sex månaderna var 17 procent, inklusive 19 Elekta Unity, varav sex tillkom under andra kvartalet.

Nettoomsättningen ökade med sju procent i kvartalet baserat på konstanta växelkurser, vilket motsvarar en omsättningstillväxt om åtta procent under de första sex månaderna. Detta var lägre än företagets plan och berodde på försenade installationer, främst av Leksell Gamma Knivar som påverkade EBITA-marginalen med cirka 150 baspunkter. Bruttomarginalen var ner något jämfört med föregående år och EBITA var lägre än väntat och uppgick till cirka 540 miljoner kronor, motsvarande en EBITA-marginal på 14,5 procent. Valutakursdifferenser uppgick till cirka minus 120 miljoner kronor, främst drivet av negativa valutaeffekter, vilket påverkade marginalen med cirka 200 baspunkter.

Kassaflödet förbättrades efter en svag start på året och uppgick till cirka 230 miljoner kronor i andra kvartalet, trots lageruppbyggnad som en del av bolagets Brexit-plan. Lagret förväntas gradvis återgå till normala nivåer under andra halvåret.

”Vi ser fortsatt bra momentum i marknaden och stort intresse för våra produkter, särskilt vår mycket lovande Unity affär. Men, EBITA blev lägre än planerat och vi fokuserar nu på att stärka vår leveransorganisation och driva installationer för att säkra en stark andra halva av vårt räkenskapsår. Dessutom kommer de tidigare kommunicerade programmen för COGS-besparingar att ge en positiv effekt på andra halvan av detta räkenskapsår”, sa Richard Hausmann, Elektas vd och koncernchef.

Med tanke på den redan starka installationsplanen för andra halvan ser vi inte att vi fullt ut kan addera de försenade installationerna från andra kvartalet under resten av året. Därför har Elekta beslutat att justera utsikten för EBITA-marginalen till runt 18 procent för räkenskapsåret 2019/20. Utsikten för nettoomsättningen på 8-10 procent för helåret förblir oförändrad. Den underliggande verksamheten fortsätter att vara stark och Elektas scenario på medellång sikt förblir därför oförändrad.

Elekta kommer att hålla en telefonkonferens för finansanalytiker och investerare kl 11:00 i dag med Richard Hausmann, vd och koncernchef, och Gustaf Salford, CFO.

För att delta I konferensen, vänligen ring:

Sverige: +46 8 505 583 53
Storbritannien: +44 33 330 092 65
USA: +1 646 722 4903

Elekta publicerar hela delårsrapporten den 28 november 2019.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post:
cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Oskar Bosson, EVP Corporate Communications and Public Affairs
Tel: +46 70 410 71 80, e-mail:
oskar.bosson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 15 november 2019 klockan 9:55 CET. (REGMAR)


Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra
precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.

For further information, please contact:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-mail: Cecilia.Ketels@elekta.com 
Time zone: CET: Central European Time

Dokument & länkar