• news.cision.com/
  • Elekta/
  • Elekta tillkännager samarbete med ViewRay för att främja MR-styrd strålterapi och investering i en minoritetsandel genom en nyemission

Elekta tillkännager samarbete med ViewRay för att främja MR-styrd strålterapi och investering i en minoritetsandel genom en nyemission

Report this content

STOCKHOLM, 2 december 2019 – Elekta AB (EKTA-B.ST) meddelade idag att bolaget har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring avseende samarbete med ViewRay, Inc. (Nasdaq: VRAY) för att främja kunskapen om, och tillämpningen av, MR-styrd strålterapi. I samband med samarbetet har Elekta åtagit sig att investera i ViewRay motsvarande ca 9,9 procent av bolagets stamaktier efter full utspädningseffekt, genom en nyemission som kommer att aviseras av ViewRay.

Huvudsyftet med samarbetet är att främja MR-styrd strålterapi och dess tillämpningar som den cancerbehandlingsteknologi som ger överlägsen precision, medicinska resultat och kostnadseffektivitet. Bolagen har för avsikt att främja kliniska studier som undersöker effekten av MR-styrd strålterapi inom onkologiområdet och arbeta gemensamt för att utöka dess potentiella roll inom andra behandlingsområden som skulle kunna dra nytta av tekniken. Samarbetet kan också komma att omfatta skapandet av ett samarbetsforum och arbete kring globala hälsopolicyfrågor gällande MR-styrd strålterapi. Samarbetet är villkorat av ingåendet av slutgiltig avtalsdokumentation.

"MR-styrd strålterapi är framtiden för hög precision inom strålbehandling", säger Richard Hausmann, Elektas vd och koncernchef. ”Elekta anser att konkurrens är avgörande för att driva förändring vid varje nytt teknikskifte och är därför fullt fokuserade på att fortsätta utveckla och erbjuda kunderna vår Elekta Unity och att främja denna teknologi för att gynna patienter över hela världen. Genom investeringen i ViewRay säkerställer vi att de två uppfinnarna av MR-styrd strålterapi fortsätter att driva paradigmskiftet inom området. Två bolag som aktivt driver implementeringen av MR-linactekniken på marknaden och samarbetar kring kliniska applikationer, kommer att gynna kliniker och deras patienter med bättre och bredare behandlingsalternativ, förbättrade resultat och lägre kostnader.”

Elektas investering i ViewRay strys av villkoren i ett avtal avseende investeringsåtagandet, inklusive villkoret att ViewRays nyemission genererar som minst 75 MUSD brutto, efter att alla kostnader är inräknade. Dessutom är Elektas investering i ViewRay begränsad till maximalt 36 MUSD, till fastställt publikt aktiepris.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post:
cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Oskar Bosson, EVP Corporate Communications and Public Affairs
Tel: +46 70 401 71 80, e-post:
oskar.bosson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 2 december 2019 klockan 22.01 CET. (REGMAR)


Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra
precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.

Taggar:

Dokument & länkar