Elekta upprättar ramverk för hållbarhetslänkade obligationer

Report this content

Elekta AB (publ) har upprättat ett ramverk för hållbarhetslänkade obligationer. Ytterligare ett steg i att stärka Elektas fokus på hållbarhet och tillgång till den bästa cancervården.

STOCKHOLM, 29 oktober 2021Elekta (EKTA-B.ST) meddelade idag att bolaget har etablerat ett ramverk för hållbarhetslänkade obligationer, Sustainability-Linked Bond Framework, inför emissioner av hållbarhetslänkade obligationer under sitt Medium Term Note Program (MTN-program). Elekta är bland de första bolagen i Sverige att etablera denna typ av ramverk för obligationer. Detta stärker Elektas hållbarhetsfokus genom att öka den globala tillgången till cancervård mätt i antalet linjäracceleratorer (linacs) på eftersatta marknader.

“Elekta har åtagit sig att öka tillgången till strålbehandling på eftersatta marknader och genom det nya ramverket kopplar vi vår finansiering till det mål som stödjer våra mest väsentliga hållbarhetsambitioner och som är helt i linje med vår vision – en värld där alla har tillgång till den bästa cancervården. Att öka tillgången till cancervård är en av dimensionerna i att uppnå Elektas vision, de andra två dimensionerna är höjning av vårdstandarden och deltagande i vården,” säger Maria Belfrage, Elektas VP Group Strategy & Sustainability.

Elekta har en unik möjlighet att erbjuda hopp till alla som har cancer i världens alla hörn. Idag bär låg- och medelinkomstländer en större börda av cancerdödlighet än höginkomstländer.1 Genom att välja ökad tillgång till strålbehandling på dessa eftersatta marknader som nyckeltal (Key Performance Indicator, KPI) bidrar Elekta positivt till en hållbar utveckling. Elekta åtar sig att öka den installerade nettobasen av linacs på eftersatta marknader med 825 enheter till den 30 april 2025. Detta hållbarhetsframsteg skapar utökad kapacitet inom strålbehandling, vilket innebär att ytterligare fler än 300 miljoner människor kan få tillgång till cancervård via Elektas installerade bas. Tillsammans med Elektas produktutveckling och kunskapsförmedling bidrar det till att stänga klyftan på eftersatta marknader och rädda liv - ett betydande framsteg mot att uppnå minskad dödlighet i icke-smittsamma sjukdomar (mål 3.4 i de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030).

”Motiveringen och processen för Elektas val av KPI, liksom dess definition, mätbarhet och verifierbarhet anses vara robusta, pålitliga och i enlighet med International Capital Market Associations (ICMAs) principer för hållbarhetslänkade obligationer. Den utvalda nyckeltalsindikatorn adresserar en relevant utmaning för den medicinska sektorn,” säger Lin Hammer, Head of Assessment Norway, DNV (andra parts opinionsgivare).

Elekta kommer att emittera obligationer baserat på det nya ramverket för hållbarhetslänkade obligationer och har uppdaterat MTN-programmets grundprospekt som ursprungligen publicerades 2015. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen. Danske Bank har agerat rådgivare vid framtagandet av Elektas ramverket för hållbarhetslänkade obligationer.

1Torre LA, Siegel RL, Ward EM, Jemal A. Global cancer incidence and mortality rates and trends—an update. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2016;25(1):16-27.

# # #

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: 
cecilia.ketels@elekta.com  
Tidszon: CET (Central European Time)

Bujar Bunjaku, Group Treasurer
Tel: +46 72 966 26 47, e-post: 
bujar.bunjaku@elekta.com
Tidszon: CET (Central European Time)

Om Elekta
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp.
Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 120 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Taggar: