Elekta väljer IBM Watson Health för att ta AI till onkologiområdet

STOCKHOLM, 31 januari 2018 – Elekta (EKTA-B.ST) meddelade i dag att bolaget samarbetar med IBM Watson Health för att erbjuda Watson for Oncology tillsammans med Elektas cancervårdslösningar. I enlighet med villkoren i en ny överenskommelse ska Elekta sälja Watson for Oncology från början av 2018 som en lösning för kliniskt beslutsstöd tillsammans med Elektas digitala cancervårdslösningar, inklusive onkologiinformationssystemet MOSAIQ®. Elekta avser att erbjuda båda lösningarna på de flesta marknaderna världen över inklusive USA, Brasilien, Indien, Australien samt vissa större europeiska och asiatiska marknader.

Cancer orsakar ett av sex dödsfall världen över och varje år diagnosticeras 14 miljoner nya cancerfall globalt.(1) I och med att sjukvårdssystemen strävar efter att möjliggöra en datadriven, evidensbaserad cancervård har en explosion av medicinsk information skapat både utmaningar och möjligheter för att hjälpa till att förbättra kvaliteten på vården. För närvarande publiceras årligen omkring 50 000 forskningsrapporter inom onkologi(2) och fram till 2020 beräknas den medicinska informationen att fördubblas var 73:e dag(3), och därmed passera människans förmåga att hålla jämna steg med framstegen inom det medicinska kunnandet.

– Att vi gör gemensam sak med IBM Watson Health ger Elekta en ställning som det första stråterapiföretaget som erbjuder kapacitet för att kombinera traditionella hälsoinformationssystem med artificiell intelligens och kognitiv molndatahantering. Vårt mål är att göra ledande teknik för artificiell intelligens till en självklar del av cancervården, inklusive behandlingsplanering, vilket möjliggör evidensbaserade rekommendationer för behandlingen av varje enskild patient, oavsett var de behandlas. Vi tycker att det är mycket spännande att arbeta med IBM Watson Health för att uppnå denna gemensamma vision, säger Richard Hausmann, vd för Elekta.

Watson for Oncology har utvecklats av IBM i samarbete med Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) i New York. Systemet kan sammanfatta de viktigaste medicinska attributen hos en patient och erbjuda information till onkologerna så att de kan tillhandahålla behandlingsalternativ som grundar sig på erfarenhet från MSK-onkologer. Watson for Oncology rangordnar behandlingsalternativen och länkar dem till expertgranskade studier som tagits fram och valts ut av MSK. Watson for Oncology erbjuder också en omfattande korpus av medicinsk litteratur för läkarnas övervägande, material från över 300 medicinska tidskrifter, över 200 läroböcker och närmare 15 miljoner sidor text för att ge inblick i olika behandlingsalternativ.

– Onkologer över hela världen förlitar sig på MOSAIQ som stöd för behandlingsplanering, och vi är ivriga att sprida Watson for Oncology till fler läkare och patienter genom Elektas avancerade digitala onkologilösningar. Vi är stolta över att sammanföra evidensbaserat kliniskt beslutsstöd genom Watson for Oncology med Elektas omfattande expertis inom onkologi-EHR och strålterapiområdet, säger Lisa Rometty, vice president of oncology and life sciences, IBM Watson Health.

Källor:
(1) Världshälsoorganisationen, WHO, Cancer Fact Sheet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ 
(2) PubMed, åtkomst från pubmed.com
(3) Densen, Peter, Challenges and Opportunities Facing Medical Education 2011. Transactions in the American Clinical and Climatological Association. Tillgänglig på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3116346/

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post:
gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Raven Canzeri, Global Public Relations Manager, Elekta
Tel: +1 770-670-2524, e-post: raven.canzeri@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time

Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar