Elektas årsredovisning för 2019/20 tillgänglig

STOCKHOLM, 10 juli 2020 – Elektas (EKTA-B.ST) årsredovisning för 2019/20 kan nu laddas ner från investerarsektionen på företagets webbplats, www.elekta.com/investors, och finns även bifogad i detta pressmeddelande. Årsredovisningen innehåller även Elektas hållbarhetsredovisning utifrån GRI Standards.

I årsredovisningen presenteras två nya medlemmar av koncernledningen; Andrew Wilson, President Oncology Informatics Solutions och Larry Biscotti, Executive Vice President Region North and Central America. Båda har under en tid varit tillförordnade på sina positioner. I och med att positionerna nu har blivit permanenta är de också en del av Elektas koncernledning.

I årsredovisningen har moderbolagets räkenskaper justerats jämfört med Elektas boksluts-kommuniké till följd av en nedskrivning om 107 Mkr av värdet på det finansiella innehavet i ViewRay, Inc. (Nasdaq:VRAY). Denna justering innebär ingen förändring i koncernens räkenskaper.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Mattias Thorsson, Head of Corporate Communications and Public Affairs
Tel: +46 70 865 8012, e-post: Mattias.Thorsson@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Denna information är sådan som Elekta AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 11.00 CET. (REGMAR)

 

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra mer än 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.

 

Prenumerera

Dokument & länkar