Elektas Årsredovisning för 2020/21 tillgänglig

Report this content

STOCKHOLM – Elektas (EKTA-B.ST) Årsredovisning för 2020/21 kan nu laddas ner från investerarsektionen på företagets webbplats, www.elekta.com/investors, och finns även bifogad i detta pressmeddelande.

Utöver Elektas reviderade lagstadgade årsredovisning innehåller rapporten också hållbarhets-redovisningen baserad på GRI Standards, bolagsstyrningsrapporten och Elektas första ersättningsrapport.

”Vi lyckades öka orderingången, vinna marknadsandelar och växa den installerade basen på en pandemipåverkad marknad och ge fler cancerpatienter tillgång till strålbehandling. Det framgångsrika genomförandet av vår nya strategi handlar om att leda oss mot en värld där alla har tillgång till den bästa cancervården”, säger Gustaf Salford, Elektas vd och koncernchef.

Denna information är sådan som Elekta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2021 kl. 11.00 CEST. (REGMAR)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post:
cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CEST: Centraleuropeisk sommartid

Mattias Thorsson, Head of Corporate Communications and Public Affairs
Tel: +46 70 865 8012, e-post: 
Mattias.Thorsson@elekta.com  
Tidszon: CEST: Centraleuropeisk sommartid

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra mer än 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.