Elektas Leksell Gamma Knife® Perfexion™ rankas som nummer ett av amerikanska KLAS

Elekta Infinity™ tar även andraplatsen i undersökningsföretaget KLAS sammanställning för 2013.

Stockholm och Atlanta, 20 juni – Elekta tog hem de två topplaceringarna från amerikanska ”Best in KLAS Awards” inom kategorin ”Medical Equipment & Infrastructure”*. Elektas strålkirurgisystem Leksell Gamma Knife® Perfexion™ tog förstaplatsen och strålbehandlingssystemet Elekta Infinity™ kom på andra plats. Det är andra året i rad som Leksell Gamma Knife Perfexion vinner Best in KLAS Awards.

Leksell Gamma Knife Perfexion fick totalt 92,9 poäng av 100 möjliga och 96 procent av kunderna säger att de skulle köpa systemet igen. På en skala från 1 till 9 fick systemet 8,7 för sin driftsäkerhet, vilket är det högsta betyget bland rankade leverantörer i marknadssegmentet.

– År efter år rankar deltagarna i undersökningen Leksell Gamma Knife Perfexion som en av de bästa lösningarna inom strålbehandling. Vi är mycket hedrade av det här erkännandet från våra kunder och det inspirerar oss att fortsätta förfina systemet tillsammans med alla våra andra lösningar, säger Jay Hoey, Executive Vice President, Elekta North America.

KLAS undersökningar bygger på svaren från flera tusen personer inom vårdsektorn
KLAS-rankningarna bygger på svar från kundundersökningar. De svarande är ledande befattningshavare på sjukhus och kliniker, vårdpersonal, läkare, sjuksköterskor och andra ledande personer som arbetar med sjukvårdsutrustning och infrastrukturlösningar.

Enligt KLAS går utmärkelsen Best in KLAS till lösningar som kan uppvisa oöverträffade resultat och både har operativ som klinisk betydelse för vårdgivare och patienter. Leverantören ska vidare uppfylla kundens förväntningar och arbeta tillsammans med kunderna för att lösa problem.

– Vi ser att det verkligen händer saker på marknaden. Det är ett tydligt tecken på att konkurrensen ökar mellan leverantörerna i takt med att de satsar på att förbättra sina erbjudanden. Det är en utveckling som i slutänden kommer att komma vårdgivarna och patienter till del, säger Kent Gale, grundare och VP of Medical imaging and equipment, KLAS.

Om Leksell Gamma Knife
Leksell Gamma Knife® är ett helt integrerat system för strålkirurgi i hjärnan. Strålkirurgi med Leksell Gamma Knife utförs på hundratals ledande sjukhus och kliniker världen över, och varje år behandlas mer än 70 000 patienter. Ingen annan produkt har nått samma vetenskapliga resultat som Leksell Gamma Knife och systemet finns dokumenterat i mer än 3 000 vetenskapligt granskade artiklar.

Mer information om Leksell Gamma Knife Perfexion finns på www.precision-precisely.com.

 *2013 Best in KLAS Awards: Medical Equipment & Infrastructure, juni 2013. © 2013 KLAS Enterprises, LLC. Alla rättigheter är förbehållna. www.KLASresearch.com

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Michelle Joiner, Director, Global Public Relations and Brand Management, Elekta
Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen offentliggjordes 20 juni 2013 klockan 15.00 CET

About Elekta
Elekta is a human care company pioneering significant innovations and clinical solutions for treating cancer and brain disorders. The company develops sophisticated, state-of-the-art tools and treatment planning systems for radiation therapy, radiosurgery and brachytherapy, as well as workflow enhancing software systems across the spectrum of cancer care. Stretching the boundaries of science and technology, providing intelligent and resource-efficient solutions that offer confidence to both healthcare providers and patients, Elekta aims to improve, prolong and even save patient lives.

Today, Elekta solutions in oncology and neurosurgery are used in over 6,000 hospitals worldwide. Elekta employs around 3,400 employees globally. The corporate headquarters is located in Stockholm, Sweden, and the company is listed on the Nordic Exchange under the ticker EKTAb. Website: www.elekta.com.

Om KLAS
KLAS är ett undersökningsföretag som arbetar globalt för att förbättra sjukvården genom att låta vårdgivarna komma till tals. KLAS samarbetar med flera tusen läkare och ledande befattningshavare inom sjukvården, och samlar in data om programvara, service, medicinsk utrustning och infrastruktursystem. Utifrån dessa tar KLAS fram löpande rapporter, information om trender och statistik. Forskningen för fram vårdgivarnas röster och bidrar till att förbättra leverantörernas arbete. KLAS bildades 1996, och deras medarbetare och styrelseledamöter har i genomsnitt 25 års erfarenhet inom informationsteknik för sjukvården. Mer information kan fås på www.KLASresearch.com, via e-post marketing@KLASresearch.com, eller telefon till KLAS representanter på 1-800-920-4109. Följ KLAS på Twitter @KLASresearch.

Prenumerera

Dokument & länkar